SakNgoi

Tag: RLongLexTo

RLongLexTo แบ่งคำภาษาไทยใน R

จาก http://wp.me/p1rsA6-pn ผมเอา code ที่เขียนมาทำเป็น r-package แล้วเรียกมันว่า RLongLexTo (https://github.com/slphyx/RLongLexTo) ครับเผื่อว่าใครอยากเอาไปพัฒนาต่อ  เบื้องต้นนี้ผมทดสอบเฉพาะสำหรับใช้งานบนวินโดว์ 10 เท่านั้น วิธีติดตั้ง *RLongLexTo ต้องการบางคำสั่งจาก package rJava ครับ ดังนั้นผู้ใช้ก็ต้องลง rJava ก่อนครับ library(rJava) library(devtools) install_github(“slphyx/RLongLexTo”, INSTALL_opts=”–no-multiarch”) ##คำแนะนำสำหรับผู้ที่ลง rJava แล้วมีปัญหาใช้RLongLexToไม่ได้ ผมแนะนำให้ลง java JDK (http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html) หรือไม่ก็ลองดูเรื่อง PATH ของ Java ก่อนครับ ใน RLongLexTo นี้จะมีคำสั่งหลักคือ RLongLexToC ที่จะทำการรับข้อความภาษาไทยมาเพื่อทำการแบ่งคำ วิธีการใช้งาน RLongLexToC(“ข้อความที่ต้องการแบ่งคำ”) หากมีปัญหาเรื่องการแสดงผลภาษาไทยก็ให้ลองเซ็ตlocaleเป็นภาษาไทยก่อนใช้งานอีกทีครับ Sys.setlocale(locale=”Thai”) มีหลายคนเมล์มาสอบถามเรื่องการเอา RLongLexTo ไปใช้พร้อมกับถามเรื่องรายละเอียดของอัลกอรึทึ่มด้วย ซึ่งผมก็อยากบอกตรงนี้เลยนะครับว่าผมไม่รู้เรื่องหรอกครับ  ผมเพียงแต่เอา code ต้นฉบับมาดัดแปลงให้ใช้ใน R ตามที่มีคนถามมาและผมก็ว่างทำให้ดูเป็นตัวอย่างเท่านั้นครับ ส่วนตัวแล้วผมอยากจะบอกว่าคำสั่งสำหรับจัดการเรื่องข้อมูลประเภท string จาก […]

Back to top
%d bloggers like this: