แก้โจทย์เลขสนุกๆ

ข้อนี้เราสามารถเขียนcode ง่ายๆในภาษาWolfram ได้ครับ ไอเดียก็เอาเลขหน้ามาเรียงกันแล้วหาว่ามีเลขโดดกี่ตัว การเรียงเลขเราก็เพียงใช้คำสั่ง Range ตั้งแต่หน้า 1 ถึง หน้าที่ต้องการแล้วก็นับว่ามีเลชโดดกี่ตัวด้วยการประยุกต์ใช้คำสั่ง IntegerDigits

รับหลายค่าFormPage

เราสามารถประยุกต์ใช้คำสั่ง DelimitedSequence มาใช้ได้ครับ เช่น

โดยที่ชนิดของตัวแปรใน DelimitedSequence ก็สามารถกำหนดได้เช่นเดียวกันกับ FormPage/FormFunction เลย

เปลี่ยนข้อความเมื่อเลื่อนเม้าส์ไปโดน

ตัวอย่าง code ง่ายๆในภาษา Wolfram เผื่อเป็นประโยชน์ครับ

OverviewMouseover[header_, subs_] := 
 CellPrint@
 Cell[BoxData[
  ToBoxes@Mouseover[
   Framed[Style[header, "OverviewSection"], 
    FrameMargins -> {{15, 15}, {5, 5}}, FrameStyle -> None, 
    RoundingRadius -> 5],
   
   Evaluate@
    If[subs == "", 
    Framed[Style[header, "OverviewSection", White], 
     FrameMargins -> {{15, 15}, {5, 5}}, FrameStyle -> None, 
     RoundingRadius -> 5, Background -> m8red[1]], 
    Row[{Framed[Style[header, "OverviewSection", White], 
      FrameMargins -> {{15, 15}, {5, 5}}, FrameStyle -> None, 
      RoundingRadius -> 5, Background -> m8red[1]], " » ", 
     Framed[Style[subs, "OverviewSection"], 
      FrameMargins -> {{15, 15}, {5, 5}}, FrameStyle -> m8red[1],
      RoundingRadius -> 5, Background -> White]}]]]], 
  "OverviewSection"]

hyper threading ใน Mathematica

ปกติถ้าเราคำนวณแบบขนานใน Mathematica มันจะมีการส่งข้อมูลสำหรับการคำนวณระหว่าง cores ของ cpu กัน โดยจำนวนของ cores ที่พูดถึงนี้คือ physical cores ซึ่งสามารถดูได้จาก ตัวแปร $ProcessorCount และเวลาที่คำนวณแบบขนานด้วยคำสั่งเช่น ParallelEvaluate มันก็จะการโหลด kernels เท่ากับจำนวน $ProcessorCount นี้แต่ถ้าอยากโหลดมากกว่านี้ก็สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง LaunchKernels ครับ แต่ Mathematica เองก็ใช้ประโยชน์ multiple threads ภายใน kernel ในหลายคำสั่งโดยเฉพาะพวก image processing หรืออย่าง Compile ซึ่งเราสามารถที่จะบอกจำนวนที่ thread ที่จะใช้ได้โดย option อย่าง ParalleThreadNumber

SystemOptions["ParallelOptions" -> "ParallelThreadNumber"]

และอย่างจำนวน threads ที่ MKL ใช้

SystemOptions["ParallelOptions" -> "MKLThreadNumber"]

แต่ก็ต้องคอยระวังว่า จำนวนthreadสำหรับ MKL ไม่ควรมากกว่าจำนวน physical cores ครับ

%d bloggers like this: