หาขนาดของมุม CAD

เห็นมีคนถามคำถามนี้ที่ pantip (https://pantip.com/topic/39436894) เลยทำให้ดูเป็นตัวอย่างโดยการใช้ภาษา Wolfram ครับ ตาม link นี้ครับ https://www.wolframcloud.com/obj/sompob/Published/tri_pantip.nb

Leave a Reply

%d bloggers like this: