ซูมกราฟใน Mathematica

กราฟที่ได้จากคำสั่ง Plot ใน Mathematica นี่จะ click ซูมเข้าไปดูในบริเวณที่สนใจไม่ได้ ต้องคอยมากำหนด Range ที่จะ plot เอาเองเพื่อดูบริเวณที่สนใจ แต่ล่าสุดก็มีคนเขียนเป็น Function สำหรับทำให้เราสามารถที่จะเลือกซูมดูบริเวณที่สนใจในกราฟได้ครับ

ลองไปดูได้ที่ https://resources.wolframcloud.com/FunctionRepository/resources/DragZoomPlot

ผมลองโหลดมาเล่นแล้วนี่สะดวกมากๆครับ

Leave a Reply

%d bloggers like this: