ปัญหา ‘\r\n’ สำหรับ R บนวินโดว์

พอดีว่าเขียนโปรแกรม(ภาษา R)เพื่ออ่านค่า input ที่เป็น string จากไฟล์

แต่เจอปัญหาที่ eval  ของ R ไม่สามรถ run ได้ นั่นก็คือตัว ‘\r\n\r\n’ ซึ่งมันก็คือการขึ้นบันทัดใหม่จาก text file ที่สร้างบนวินโดว์ (Windows CR LF) ทำให้ต้องกลับไปสร้างแบบ Unix (LF) แทน หรือไม่ก็ต้องลบ \r ออก

มีการคุยเรื่องนี้ที่ https://stackoverflow.com/questions/1761051/difference-between-n-and-r

 

 

 

%d bloggers like this: