Mathematica กับ OCR ภาษาไทย

ทดลองเล่นคำสั่ง TextRecognize ของ Mathematica กับภาษาไทย ทั้งที่ Wolfram ก็ไม่ได้บอกว่ามันใช้ได้กับภาษาไทยแต่ผมเห็นว่ามันใช้ได้กับภาษาลาวก็เลยลองกับภาษาไทยดู ปรากฏว่าใช้ได้ด้วย

ถือว่าใช้ได้ดีทีเดียว แต่ผลที่ได้มันก็ขึ้นกับขนาดและความละเอียดของภาพพอสมควรเลย

ทดลองกับภาพที่ capture มาจาก เวบ pantip

ผลที่ได้ถือว่าดีใช้ได้เลยในกรณีที่ไม่ได้แก้ไขอะไรเลย

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: