Mathematica package รวบรวมคำสั่งเมีย

ศรีภรรยาผมขอบมีคำถามเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แปลกๆมาถามเสมอ เช่นไอ้โน้น ไอ้นี่ทำไง สุดท้ายผมก็ต้องทำอยู่ดีขัดคำสั่งไม่ได้ โดยแต่ล่ะคำถามก็จะไปจบที่ผมต้องเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาให้ ซึ่งส่วนใหญ่ผมจะเขียนโดยใช้ภาษา Wolfram ครับ โดยทุกวันนี้เริ่มมีจำนวนคำสั่งมากขึ้นเรื่อย ตอนนี้ก็น่าจะประมาณ 20 คำสั่งได้ ผมก็เลยคิดว่าถ้าเช่นนั้นผมก็เอามารวมเป็น package เลยแล้วกันเผื่อว่าใครอยากจะใช้ด้วย โดยคำสั่งส่วนมากจะเกี่ยวกับปัญหาทางด้าน bioinformatics ครับ ซึ่งมันอาจจะมี package หรือโปรแกรมภาษาอื่นทำในสิ่งที่ผมเขียนไว้นี้ไว้หมดแล้วก็ได้ แต่ผมไม่ได้เช็คนะครับเพราะไม่มีเวลาค้นดูและเวลามันจำกัดครับ ช้าไม่ได้เพราะผมอาจถึงแก่ชีวิตได้

ใครสนใจลองดูที่ https://github.com/slphyx/Nao ผมจะทยอยเพิ่มจำนวนคำสั่งเรื่อยๆครับ

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: