ใช้ Stan ในงาน PKPD

แนะนำครับสำหรับผู้สนใจใช้ Stan ในงาน PKPD modelling

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: