ปัญหาcursorเลื่อนไปทางขวาในRStudioเวลาพิมพ์ภาษาไทย

ดูเหมือนปัญหาcursorเลื่อนไปทางขวาในRStudioบน Windows เวลาพิมพ์ภาษาไทยยังไม่ได้ถูกแก้ไข(ณ วันเวลาที่เขียนนี้) จริงๆแล้วปัญหานี้เป็นปัญหาที่ติดมาจาก ACE ที่ RStudio ใช้เป็นตัว engine หลักสำหรับ editor มีการพูดถึงเรื่องนี้หลายครั้งตามหลายเว็บที่มันยังใช้ได้ไม่ค่อยดีกับ multibyte unicode แต่ก็มีคนที่พยายามแก้ไขอยู่ https://github.com/ajaxorg/ace/pull/1608 แต่ code ที่แก้มายังมี bugs ทำให้ไม่ได้ merge เขาไปกับ ACE หลัก ลองดูที่เค้าแก้มาแล้วได้ที่ https://brionv.com/misc/demo/ace/build/kitchen-sink.html  ลองพิมพ์ภาษาไทยเข้าไปดูแล้วมันใช้ได้เลยไม่มีการเลื่อนcursor แบบแปลกๆแล้ว  คงต้องรอทีมที่RStudio ต่อไป ระหว่างนี้แนะนำให้ใช้ Visual Studio +RTVS แทน หรือ VSCode + R extension หรือ Jupyter ผ่านตัว https://github.com/IRkernel/IRkernel แทนครับ ครับ 🙂 แต่ความสามารถที่ผูกติดกับ RStudio ก็อาจจะใช้ไม่ได้ อย่างเช่น manipulate หรือ add-on ที่ใช้ Shiny 

Leave a Reply

%d bloggers like this: