ตัวอย่างงานที่ใช้ Shiny

ได้มีโอกาสไปช่วยเค้าทำโมเดลและใช้ Shiny สำหรับงานวิจัยมาลาเรียครับ โดยเขียนเป็นเว็บแอพลิเคชั่นสำหรับช่วยแยกว่าข้อมูลการลดลงของเชื้อมาลาเรียระหว่างการรักษาด้วยยาอาร์ทีซูเนตนั้นมีโอกาสเป็นเชื้อที่ดื้อยามากน้อยขนาดไหน ดูรายละเอียดของงานได้ที่ https://github.com/slphyx/mixmodelpaperfinal หรือที่ https://malaria.shinyapps.io/id_artemisinin_resistance/ ครับ เจ้าของผลงานนี้เป็นนักศึกษาแพทย์ชาวพม่าชื่อ Sai Thein Than Tun 

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: