ปัญหาเรื่อง repository ของ Microsoft R Open กับ RStudio

ส่วนตัวแล้วข้อดีของการใช้ Microsoft R Open (MRO) ก็คือมันมี multi-threaded math lib มาด้วยเลย แต่ถ้าเอาไปใช้กับ RStudio ก็อาจจะมีปัญหาเรื่อง repository ได้ ถ้ามีการสร้างเอกสารอย่างเช่น rmarkdown หรือ shiny apps เพราะว่า rstudio อาจเรียกหา library ที่จำเป็นสำหรับใช้สร้างเอกสารพวกนี้ในเวอร์ชั่นที่ค่อนข้างใหม่ แต่ repository ของ MRO จะให้ library ในเวอร์ชั่นที่ค่อนข้างเก่า  (เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องของ reproducibility)  ดังนั้นหากต้องการจะใช้ MRO กับ repository ของ CRAN เพื่อที่จะได้ library ที่ต้องการในเวอร์ชั่นล่าสุด ก็ต้องเปลี่ยน ตัว default repository จาก MRAN ไปเป็น CRAN โดยการใช้คำสั่ง options เช่น

options(repos = c(CRAN = 'https://cran.revolutionanalytics.com'))
%d bloggers like this: