นั่งแก้ code ชาวบ้าน

แม่งเขียนอะไรมาวะ

นั่งดูโค้ดชาวบ้านแล้วรู้สึกตามภาพนี้เลย