รายละเอียดเกี่ยวกับการแก้สมการเชิงตัวเลขของสมการอนุพันธ์ในภาษา Wolfram

เห็นถามกันมาหลายคนเรื่องรายละเอียดของการใช้งานพวก Method ต่างๆของคำสั่ง NDSolve ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าใดครับแต่ส่วนมากผมจะอ่านใน Document ของโปรแกรม Mathematica โดยเฉพาะที่นี่ครับ
http://reference.wolfram.com/language/tutorial/NDSolveOverview.html

NDSolve

%d bloggers like this: