ปัญหา yum : “Network is unreachable” บน rocks cluster

หลังจากที่ติดตั้ง rocks cluster แล้วใช้คำสั่ง yum install เพื่อติดตั้งpackageเพิ่ม
แล้วเกิดปัญหา Networks is unreachable อย่างเช่น
Could not retrieve mirrorlist http://mirrorlist.centos.org/?release=6 … 64&repo=os error was
14: PYCURL ERROR 7 – “Failed to connect to 2a02:2498:1:3d:5054:ff:fed3:e91a: Network is unreachable”
ซึ่งเป็นไปได้ว่า cluster หาทางออกให้ชีวิตมันเองไม่ได้ เพราะ อาจอยู่หลัง firewall หรือ proxy
วิธีแก้ก็คือ ให้เพิ่ม proxy server เข้าไปในไฟล์ /etc/yum.conf ครับ
เช่น
[main]
proxy=http://proxyxxxx.com:8080

%d bloggers like this: