ว่าด้วยขนาด CDF player

พอดีว่าต้องส่งงานให้ฝรั่งดูเป็น CDF file พร้อมกับตัวเปิดอ่าน CDF player http://www.wolfram.com/cdf-player/ ไปด้วย เลยได้รู้ว่าขนาดตัว player มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ  จากขนาดแค่ร้อยกว่า MB กลายเป็นจนครึ่ง GB แล้ว

8.0.4 -> 105 MB
9.0.0 -> 169 MB
9.0.1 -> 197 MB
10.0.2 -> 575 MB
10.3 -> 690 MB

พอลองหาข้อมูลเรื่องขนาดที่เพิ่มขึ้นนี้เลยได้รู้ว่า Wolfram ให้ตัวเดียวกันกับตัว Pro มาเลย เพียงแค่เราสามารถเปลี่ยนไปใช้แบบตัว Pro ได้ด้วยการใส่ Password ที่ได้จากการจ่ายตังค์ตัว Pro มาแค่นั้นเอง ไม่ต้องโหลดใหม่

ความสามารถของตัว CDF Pro แตกต่างจากตัวฟรีอย่างไร สามารถดูได้ที่ http://www.wolfram.com/player-pro/how-player-pro-compares.html ครับ

 

%d bloggers like this: