ปัญหาไฟล์ PDF จาก Mathematica

ใครที่เซฟรูปหรือกราฟเป็น PDF จากการ click เลือก Save Selection As … แล้วมีปัญหาเรื่อง fonts มันแปลกๆ ไม่ต้องตกใจครับมันเป็น Bug ครับ เราสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้โดยใช้คำสั่ง Export แทน ครับ

ตัวอย่างปัญหา

savepdfprob1

ที่ควรจะเป็นคือ

savepdfprob2

 

ส่วนใครที่มีปัณหาเรื่อง fonts ว่าหาไม่เจอ จากเอกสารที่เซฟจาก Mathematica ใน Adobe Illustrator ก็ลอง copy fonts จาก http://support.wolfram.com/kb/10427 แล้วเอาไปเพิ่มใน (Windows) Program Files\Common Files\Adobe\Fonts ดูนะครับ