ปัญหาไฟล์ PDF จาก Mathematica

ใครที่เซฟรูปหรือกราฟเป็น PDF จากการ click เลือก Save Selection As … แล้วมีปัญหาเรื่อง fonts มันแปลกๆ ไม่ต้องตกใจครับมันเป็น Bug (version 8) ครับ เราสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้โดยใช้คำสั่ง Export แทน ครับ (version 12 ไม่เจอปัญหาแล้วครับ)

ตัวอย่างปัญหา

savepdfprob1

ที่ควรจะเป็นคือ

savepdfprob2

ส่วนใครที่มีปัณหาเรื่อง fonts ว่าหาไม่เจอ จากเอกสารที่เซฟจาก Mathematica ใน Adobe Illustrator ก็ลอง copy fonts จาก http://support.wolfram.com/kb/10427 แล้วเอาไปเพิ่มใน (Windows) Program Files\Common Files\Adobe\Fonts ดูนะครับ

%d bloggers like this: