การจัดการ Mathematica Add-Ons

เราสามารถที่จะจัดการ (ควบคุมการLoad, อัพเดท หรือ เอาออก) Mathematica Add-Ons ทั้งหลายที่มีใน Mathematica ของเราได้ โดยเปิด Documentation Center ของ Mathematica แล้วพิมพ์ guide/InstalledAddOns  มันจะขึ้นโชว์ list ของ Add-Ons ที่เรามีพร้อมกับปุ่มควบคุมต่างๆ เช่น

manageMMaddons

%d bloggers like this: