Benchmark ของ Mathematica 9.0.1 บนเครื่อง Surface Pro

MM-SurfaceProBenchmark ของ Mathematica 9.0.1 แบบที่ยังไม่ได้โหลด kernels แบบขนานบนเครือง Surface Pro ของผมครับ

parallel

ส่วนอันนี้แบบที่โหลด kernel แบบขนานแล้วครับ ซึ่งเห็นได้ว่ามันเร็วขึ้นครับ (แบบหลังนี้ ผมใช้คำสั่ง LaunchKernels[] ก่อนครับ)

 

%d bloggers like this: