เขียน C/C++ ใน Wolfram Workbench

Wolfram Workbench (2.0) นี่ถูกพัฒนามาจาก Eclipse ซึ่งโปรแกรมเสริมหรือ plugin อะไรต่างๆที่ถูกพัฒนามาสำหรับ Eclipse สามารถใช้ได้กับ Wolfram Workbench ครับ ซึ่งเจ้า Wolfram Workbench 2.0 นี้สามารถใช้ได้กับโปรแกรมเสริมของ Eclipse ตั้งแต่ 3.4 จนถึง 3.8 เลยครับ (http://www.wolfram.com/products/workbench/qa/)

ถ้าจะอยากจะใช้ Wolfram Workbench  เป็น IDE สำหรับเขียน C/C++ ก็สามารถทำได้โดยเพิ่ม C/C++ development tools (CDT) ของ Eclipse เข้าไปใน Workbench ตามนี้ครับ

cdt1

1. ไปที่ Help->Install New Software

cdt2

2. คลิ๊ก Add แล้วพิมพ์ข้อความตามภาพด้านบนครับ

cdt3

3. จากนั้นก็เลือก CDT Main Features แล้วก็ Next ไปเรื่อยๆ  เป็นอันเสร็จพิธี 🙂

เจ้า CDT นี้ไม่ได้ติดตั้ง C/C++ compiler มาด้วยนะครับ เราต้องลงเอง ซึ่งผมแนะนำ MinGW  ครับ สามารถโหลดตัวติดตั้งได้ที่ https://sourceforge.net/projects/mingw/files/Installer/mingw-get-inst/

การติดตั้ง MinGW นี้ก็เพียง double clicks ที่ตัวติดตั้งแล้วก็ตอบคำถามไปเรื่อยๆ ซึ่งค่า default มันจะทำการติดตั้งตัว compiler ไว้ที่ C:\MingGW ครับ  เมื่อลงเสร็จเราก็เพิ่ม C:\MinGW\bin เข้าไปใน Path ครับ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://mingw.org/wiki/Getting_Started

cdt4

เป็นอันเสร็จครับ 🙂

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: