ของดีมีอยู่ไม่ใช้ BASH

ปกติผมก็จะเขียนด้วย Mathematica ให้ช่วยลบ/เปลี่ยนข้อความหรือบรรทัด ในตำแหน่งหรือรูปแบบที่ผมต้องการ ซึ่ง code มันก็ไม่ได้ยาวมากเท่าไหร่แต่ก็ยังถือว่ายาวมากเมื่อเทียบกับ Bash script ที่ลองเขียนโดยคำแนะนำของนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งจาก Sanger ซึ่งเก่งภาษาจาวามาก

อันนี้เป็นตัวอย่าง bash สำหรับลบบรรทัด 1-6 ของไฟล์ แล้วเขียนเป็นไฟล์ใหม่โดยใช้ชื่อเดิมแต่เพิ่ม .txt ต่อท้ายครับ

#!/bin/bash
for file in ./*.o*
do
sed ‘1,6d’ ${file} > ${file}.txt
done

พอเห็นรูปแบบนี้แล้วก็ทำให้นึกขำตัวเองอยู่ว่าทำไมไม่เคยสนใจมันเลยทั้งที่ทำงานบนระบบ Linux/Unix มาตั้งนาน 🙂

แนะนำการเขียน Bash Script ครับ http://tldp.org/LDP/abs/html/index.html

%d bloggers like this: