Quantum: Einstein, Bohr, and the Great Debate About the Nature of Reality

Quantum: Einstein, Bohr, and the Great Debate About the Nature of Reality

โดย Majit Kumar

เพิ่งมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้หลังจากซื้อมานาน พอได้อ่านเท่านั้นแหละเลยต้องเอามาบอกต่อสำหรับท่านที่ผ่านไปผ่านมาแถวเวบนี้ครับ 🙂

หนังสือจะเล่าถึงประวัติความเป็นมาของวิชา Quantum จากบุคคลสำคัญที่มีส่วนช่วยในการพัฒนา วิชานี้ครับ

%d bloggers like this: