Mathematica 9.0

Mathematica 9.0 มาแล้วครับ

มีคุณสมบัติที่ผมรอมานานคือการเรียกใช้โปรแกรมทางสถิติ R จากใน Mathematica ได้เลยสะดวกมากครับ

http://reference.wolfram.com/mathematica/RLink/guide/RLink.html

 

คุณสมบัติใหม่ๆ ที่เพิ่มเข้ามา http://reference.wolfram.com/mathematica/guide/SummaryOfNewFeaturesIn90.html

ถ้าต้องการพูดคุยเกี่ยวกับการใช้งาน Mathematica เชิญที่ http://mpec.sc.mahidol.ac.th/forums/index.php?board=16.0 ครับ ส่วนใครที่กำลังเริ่มต้นเรียนรู้ใช้งานสามารถอ่านคำแนะนำการใช้งานเบื้องต้นของท่านอ.พงศกร สายเพ็ชร์ครับ

%d bloggers like this: