เขาค้อทะเลหมอก

เขาค้อ ทะเลหมอก

ระลอกคลื่น ทะเลเขา

สงบเย็น เป็นเพื่อนเรา

ทั้งแผ่นฟ้า และแผ่นดิน

          …..เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

%d bloggers like this: