ใช้ Mathematica ช่วยในการตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลครับ

วิธีการก็คือดึงเอาภาพจากเวบของกองสลากมาครับ

dat = Import[“http://www.glo.or.th/detail.php?link=result_image”, {“Source”}];
date = StringCases[dat, “option” ~~ __ ~~ “select”];
datels = StringCases[date, “value” ~~ __ ~~ “.gif” ~~ __ ~~ “select”];
pics = (StringReplace[#, {“” -> “,”, “” -> “”}] & /@ StringSplit[datels[[1]], “\n”][[1]]);
pics = pics[[2 ;; Length@pics – 1]];

filenamels = StringCases[#, __ ~~ “.gif”][[1]] & /@ pics;
datethls = StringDrop[#, 11] & /@ pics;
checkpics = Import[“http://www.glo.or.th/check_result/” <> #] & /@ filenamels;

Manipulate[checkpics[[ i ]], {{i, 1, “”}, # -> datethls[[ # ]] & /@ Range[Length@checkpics]}, ControlType -> PopupMenu]

ส่วนนี้ผมลองเขียน package สั้นๆสำหรับดึงข้อมูลผลสลาก
จากเวบ http://lotto.mthai.com/lottery/result-PageNum.html
โดยที่ PageNum คือหมายเลขของเวบเพจครับ
เช่น งวดล่าสุด (1 เมษายน 55) ก็คือหมายเลข 1775 หรือ
http://lotto.mthai.com/lottery/result-1775.html ครับ

ทดลองใช้ package ก็ทำตามนี้ได้เลยครับ

(*load package*)
Import[“http://slphyx.sakngoi.com/temp/Mpeclottery/mpeclottery4U.m”]

คำสั่งหลักของ package คือ Mpeclottery โดยที่มันต้องการ input 2 ตัวคือ
หมายเลขเวบเพจของ mthai กับ รูปแบบของ output ที่ผมแทนด้วย 0 หรือ 1 สำหรับ
แสดงผลเป็น list ของตัวเลข กับเป็นแบบตารางตามลำดับครับ

ส่วนอันนี้เป็นหมายเลขเพจของ mthai ของแต่ล่ะงวด ที่ผมพอหาได้ครับ {55,57,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,98,104,106,108,110, 112,114,116,118,120,122,124,126,128,130,132,134,136,138,140,143,145,147,149,151, 153,156,158,160,162,164,166,168,179,185,187,189,191,193,195,197,199,201,203,205, 207,209,211,213,215,217,219,221,223,225,227,229,231,233,235,237,239,241,243,245, 247,249,251,253,255,257,259,261,263,265,267,269,271,273,275,277,279,281,283,285, 287,289,291,293,295,297,299,301,303,305,307,309,311,319,321,323,325,327,329,331, 333,335,337,339,341,343,345,347,349,351,491,500,578,667,688,733,770,810,885,943, 1132,1148,1206,1236,1340,1401,1425,1443,1461,1489,1505,1529,1537,1545,1564,1587, 1609,1636,1665,1682,1702,1720,1755,1775}

 

%d bloggers like this: