เรียกใช้งาน R ใน Mathematica

สำหรับคนที่สนใจหรือใช้งาน R ใน Mathematica (version < 9.0) ลองดูตัวอย่างที่นี่นะครับ http://mathematica.stackexchange.com/questions/844/are-there-any-rlink-like-projects-which-enable-the-interaction-between-r-and
ซึ่งต้องติดตั้ง RAndFriends (http://rcom.univie.ac.at/download.html) ก่อนนะครับ (แนะนำเลยครับตัวนี้ สะดวกมากๆ)

ตัวอย่าง Code

Needs[“NETLink`”]
myR = CreateCOMObject[“StatConnectorSrv.StatConnector”]
myR@Init[“R”]
myR@SetSymbol[“xxx”, 12321]
result1 = myR@GetSymbol[“xxx”]
myR@EvaluateNoReturn[“randmat<-matrix(rnorm(100),10)”]
rmat = myR@GetSymbol[“randmat”]
result2 = myR@Evaluate[“solve(matrix(1:4,2))”]

เพิ่มเติม
R http://mpec.sc.mahidol.ac.th/forums/index.php/topic,2817.0.html
RStudio http://mpec.sc.mahidol.ac.th/forums/index.php/topic,5184.0.html

สำหรับใครที่ใช้ Mathematica version 9.0 ขึ้นไปสามารถที่จะเรียกใช้งาน R ได้โดยตรงจาก package ชื่อ RLink ซึ่งมากับตัว Mathematica ได้เลยครับสะดวกมาก ผมเขียนการใช้งานแบบง่ายของ RLink ไว้ที่นี่ครับ การใช้งาน RLink แบบง่ายๆ

%d bloggers like this: