ติดตั้ง TeamViewer6 บน Scientific Linux 6.1

การติดตั้ง TeamViewer6 บน Scientific Linux 6.1 นั้นไม่ยาก เพียงแค่โหลดไฟล์ (rpm) ติดตั้งที่เป็น version สำหรับ Red Hat หรือ Fedora 32/64 บิต จากเวบ www.teamviewer.com

จากนั้นที่เพียงพิมพ์

yum install teamveiwerfile.rpm

มันอาจจะแสดง dependencies ไฟล์ที่ teamviewer ต้องการเพิ่มก็เพียงแค่ตอบ y ไป ก็เสร็จแล้วครับ

ทดลองเรียก teamviewer โดยพิมพ์ teamviewer ที่ terminal หรือคลิกจากเมนู ถ้ามันขึ้นข้อความว่า

libgcc_s.so.1 must be installed for pthread_cancel to work

ก็ให้ติตดตั้ง ติดตั้ง package ชื่อ libgcc-4.X.el6.i686.rpm ก่อนแล้วลองเรียกใหม่ (X นี้เป็นหมายเลขรุ่นของ gcc ที่ใช้อยู่บนเครื่องนะครับ) ซึ่งควรจะไม่มีปัญหาแล้วครับ 🙂

%d bloggers like this: