เข้ารหัสไฟล์

สำหรับคนที่เขียน Mathematica package และต้องการเผยแพร่แต่ไม่ต้องการให้คนเห็น codes ที่ตัวเองเขียนขึ้นมา จะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม สามารถใช้วิธีนี้ได้ครับ ซึ่งก็คือการเข้ารหัสด้วยการใช้คำสั่ง Encode

เช่น ถ้าไฟล์ package ต้นฉบับชื่อ mysexy.m และต้องการสร้างไฟล์ที่เข้ารหัสใหม่ชื่อ newsexy.m สามารถพิมพ์ตามนี้ได้เลยครับ

Encode[“mysexy.m”,”newsexy.m”]

ซึ่งถ้าเปิดด้วยคำสั่ง FilePrint ก็จะเห็น codes ที่ถูกเข้ารหัสอย่างตามตัวอย่างนี้ครับ

FilePrint[“newsexy.m”]

(*1N!*)mcmj<hTJue’P+lKh]7t>X#r/N5>m^c0Q tvNP”8dgNdX!bm^)#ab5F5″L,r/b/rQA==`2L8#%,0)TEnnSa<,P_<“bKr)o.to:aE+huM_jty,B

%d bloggers like this: