อ ะ ไ ร สั ก อ ย่ า ง

อ ะ ไ ร สั ก อ ย่ า ง

มันต้องมีอะไรสักอย่างในจักรวาลนี้

ที่พลัดหลงไปจากมิติกาลเวลา

อะไรสักอย่างที่โคลัมบัสและยูลิซีสตกสำรวจ

อะไรสักอย่างที่นักดาราศาสตร์กรีกและอาหรับมิได้ค้นพบ

อะไรสักอย่างที่ศาสดาของโลกลืมเทศนาสั่งสอน

อะไรสักอย่างที่ขาดหายไประหว่างหลุมดำ

 

มันต้องมีความผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้น

ระหว่างรอยต่อของเผ่าพันธุ์มนุษยชาติ

ที่พลัดหลงครั้งน้ำท่วมโลก

อะไรสักอย่างที่ไม่ได้ไปพร้อมกับเรือโนอาห์

อะไรสักอย่างที่พระคัมภีร์โบราณมิได้จารึก

อะไรสักอย่างที่นอสตราดรามุสคาดไม่ถึง

 

มันต้องมีความเข้าใจผิดบางอย่างบนโลกใบนี้

ที่สูญหายไปจากฐานข้อมูลของพลโลก

อะไรสักอย่างที่เพลโตไม่คาดคิด

อะไรสักอย่างที่นิทเช่ไม่ได้กล่าวถึง

อะไรสักอย่างที่ไอสไตน์มิได้คำนวณ

อะไรสักอย่างที่ขาดหายไป…

จากชิ้นส่วนของความทรงจำของมนุษยชาติ

….ซะการีย์ยา อมตยา….

%d bloggers like this: