Debian Lenny

เพราะความอยากรู้อยากเห็นนี่แหละเป็นตัวขับเคลื่อนให้มีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  นี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ยอม ลง Linux ใหม่โดยเปลี่ยนจาก Fedora ที่ใช้มาถึงเกือบสามปีแล้วไปเป็น Debian ตัว Debian รุ่นที่ลงคือ Lenny amd64 ก็ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้ Linux ติดตั้งง่ายมาก

จริงๆแล้วรุ่นล่าสุด คือ Squeeze ซึ่งเปิดตัวเป็นทางการเมื่อ 6 ชม. (6 ก.พ. 2554) ที่ผ่านมานี้เอง ^_^’

%d bloggers like this: