Thai Latex บน Fedora 14 LXDE Desktop

การติดตั้ง Thai Latex บน Fedora 14 LXDE Desktop

วิธีนี้ต้องมี gcc compiler ก่อนนะครับ ซึ่งติดตั้งได้เลยจากตัว Add/Remove Software

ก่อนอื่นต้องไป download ไฟล์พวกนี้ก่อนนะครับ

  1. ftp://linux.thai.net/pub/ThaiLinux/software/libthai/libdatrie-0.2.4.tar.gz
  2. ftp://linux.thai.net/pub/thailinux/software/thailatex/thailatex-0.4.4.tar.gz
  3. ftp://linux.thai.net/pub/thailinux/software/swath/swath-0.4.0.tar.gz

หลังจากนั้นก็แตกไฟล์พวกนี้ออกโดยที่อยู่folder ของใครของมัน

จากนั้นก็เริ่มติดตั้งโดยเริ่มที่ตัว libdatrie ก่อนครับ

ที่ terminal ก็เปลี่ยน folder ไปที่ folder ของ libdatrie จากนั้นก็พิมพ์

export PKG_CONFIG_PATH=/usr/local/lib/pkgconfig

ตามด้วย

./configure

และ

make install

หลังจากนั้นก็ติดตั้ง swath โดยทำเช่นเดียวกันครับคือพิมพ์ ./configure แล้วตามด้วย make install

ต่อด้วย thailatex ครับทำเช่นเดียวกันกับ swath

เป็นอันว่าเสร็จแล้วครับ ผมใช้งานได้ไม่มีปัญหาครับ

ผมใช้ TexMakerX ในการแก้ไขไฟล์ Latex ครับ อาจต้องมีการปรับแต่งให้มันอ่านและบันทึกภาษาไทยโดยไปที่ Edit -> Setup Encoding… แล้วเลือก TIS-620 ครับ

%d bloggers like this: