ประมาณหาค่ารากที่สองของจำนวนที่ต้องการ

วิธีที่จะพูดถึงนี้คือวิธีที่เรียกว่า Newton method หรือ Newton-Raphson method ที่ใช้สำหรับหารากของ function f(x) หรือค่า x ที่ทำให้ f(x) =0 ครับ โดยที่ วิธีการหาก็เพียงทำซ้ำๆตามสูตรนี้เลยครับ

โดยที่เราเพียงเดาใส่ค่าเริ่มต้นครับ

ซึ่งรากที่สองของจำนวนที่เราต้องการ a ก็เป็นเพียงคำตอบของสมการ

x^2-a = 0

หรือในกรณีของ Newton method นั้น เราจะได้ว่า

f(x) = x^2-a

ดังนั้นเราสามารถที่จะเขียน code เพื่อประมาณหา sqrt(2) ในภาษาWolfram ได้ง่ายๆว่า

f[x_]:=x^2-2;
ans = NestWhileList[(# - f[#]/f'[#]) &, 1.0, Abs[#1 - #2] > 10^-6 &, 
   2] // Last

ใน code ตัวอย่างนี้ผมให้มันหยุดถ้าผลต่างจำนวนสองตัวหลังสุดต่างกันน้อยกว่า 10^{-6}

หรือจะเขียนเป็น function เพื่อสำหรับหาค่ารากที่สองของ 1-100

ลองเล่นดูครับ

สีธงชาติไทยตามพระราชบัญญัติ​

ทดลองวาดและใส่สีธงชาติไทยของเราตามพระราชบัญญัติ​ด้วยภาษาWolfram

คำสั่ง​สำหรับสีคือ LABcolor https://reference.wolfram.com/language/ref/LABColor.html

Mathematica 13 เราเลือกได้

Mathematica 13 เราเลือกได้ว่าจะติดตั้งแต่โปรแกมอย่างเดียวไม่เอาเอกสาร help หรือเอาทั้งโปรแกรมหรือเอกสาร help ได้ ดีมากเลย ประหยัดเนื้อที่ไปได้เยอะเลย ลงทั้งหมด 19 GB แต่ถ้าลงเฉพาะโปรแกรมเหลือ 6GB

%d bloggers like this: