Tag: thailatex

สร้างเอกสารภาษาไทย กับ RMarkdown

ถ้าจะสร้างเอกสารที่เป็น pdf ด้วย rmarkdown (จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่า Knit) ใน RStudio ก็ต้องมี latex ติดตั้งลงบนเครื่องก่อน สำหรับท่านใดที่ตัดสินใจว่าจะลงผมแนะนำว่าให้ใช้ texlive ครับ และเพื่อตัดปัญหาว่าจะมีปัญหาเรื่อง package ต่างๆของ latex ผมแนะนำว่าก็ลงแบบทุกอย่างเลยแล้วกันครับ กินเนื้อที่ประมาณ 3 GB ครับ อีกอย่างจากประสบการณ์เราก็ไม่ค่อยอัพเดท latex กันบ่อยอยู่แล้ว ผมใช้ rmarkdown สร้างเอกสารเป็น pdf อยู่บ่อยครั้งแต่ส่วนมากจะเป็นภาษาอังกฤษก็มีช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ต้องทำเป็นภาษาไทยด้วย ก็เลยอยากแชร์อะไรบ้างครับ code หลักๆ สำหรับให้ rmarkdown  มันสร้างภาษาไทยเป็น pdf ได้ก็เพียง load package ที่จำเป็นสำหรับภาษาไทยใน latex ครับ โดยผมแนะนำว่าเพื่อความง่ายก็ขอให้เข้ารหัสสำหรับเอกสารหรือไฟล์ .Rmd เป็นแบบ Unicode หรือ UTF-8 ครับและก็ใช้ xelatex เป็นตัวโปรแกรมหลักสำหรับ latex ครับ เพราะมันใช้ได้ดีกับภาษาไทยและก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการตัดคำครับเพราะมันสามารถทำได้กับภาษาไทยเราครับ

Thai Latex บน Fedora 14 LXDE Desktop

การติดตั้ง Thai Latex บน Fedora 14 LXDE Desktop วิธีนี้ต้องมี gcc compiler ก่อนนะครับ ซึ่งติดตั้งได้เลยจากตัว Add/Remove Software ก่อนอื่นต้องไป download ไฟล์พวกนี้ก่อนนะครับ ftp://linux.thai.net/pub/ThaiLinux/software/libthai/libdatrie-0.2.4.tar.gz ftp://linux.thai.net/pub/thailinux/software/thailatex/thailatex-0.4.4.tar.gz ftp://linux.thai.net/pub/thailinux/software/swath/swath-0.4.0.tar.gz หลังจากนั้นก็แตกไฟล์พวกนี้ออกโดยที่อยู่folder ของใครของมัน จากนั้นก็เริ่มติดตั้งโดยเริ่มที่ตัว libdatrie ก่อนครับ ที่ terminal ก็เปลี่ยน folder ไปที่ folder ของ libdatrie จากนั้นก็พิมพ์ export PKG_CONFIG_PATH=/usr/local/lib/pkgconfig ตามด้วย ./configure และ make install หลังจากนั้นก็ติดตั้ง swath โดยทำเช่นเดียวกันครับคือพิมพ์ ./configure แล้วตามด้วย make install ต่อด้วย thailatex ครับทำเช่นเดียวกันกับ swath เป็นอันว่าเสร็จแล้วครับ ผมใช้งานได้ไม่มีปัญหาครับ