SakNgoi

Tag: text

เขียนกราฟด้วยตัวอักษรใน Mathematica

มีคนถามมาว่าจะให้ Mathematica วาดกราฟแต่แทนที่จะให้เป็นเส้น แต่ให้เป็นตัวอักษรแทนจะทำอย่างไร เราสามารถใช้ Option PlotMarkers ของ ListPlot มาช่วยได้ครับ  ดูตัวอย่างข้างล่างนี้นะครับ หวังว่าคงพอช่วยได้บ้างนะครับ  

การแสดงข้อความใน Pivot table ของ Excel

เจ้าหน้าที่ IT คนหนึ่งถามผมว่าจะแสดงข้อความใน pivot table ของ Excel ต้องทำอย่างไร โดยเค้าเอาตัวอย่างมาให้ดูตามรูปด้านล่างนี้ ข้อมูลจริงจะมี label ประมาณหลักแสนและ header มีประมาณหลักพัน และผลที่ต้องการอยากให้มันคล้ายๆกับด้านล่างนี้ แน่นอนครับว่าถามผมแบบนี้ผมก็บอกว่าไม่รู้ครับว่าทำยังไงใน Excel แต่ถ้าทำใน Mathematica ล่ะง่ายนิดเดียวครับ 🙂 อันนี้เป็น Mathematica codes ที่ผมเขียนครับ (* แสดงข้อมูลทั้งหมดของ id ที่ต้องการ *) datid[id_, data_] := Module[{pos, headls}, headls = data[[1]]; pos = Union[Position[headls, “label”], Position[headls, “label”]] // Flatten; Select[data, #[[pos[[1]]]] == id &]];   (* แสดง list ของ […]

DateListPlot

มีคนถามมาว่ามีข้อมูลตามมด้านล่างนี้จะเอาไป plot ได้ยังไง 20110508000128    1 20110508000315    5 …………. . 20110508235824    x ซึ่งใน column แรกข้อมูลคือวันที่และเวลาที่อยู่ติดกัน และ column ที่สองก็คือข้อมูลจากการวัดอะไรสักอย่าง ผมก็บอกคนที่ถามไปว่าไม่ยาก:)  ใน Mathematica ก็น่าจะทำได้ ก่อนอื่นเลยก็ต้องทำการจัดรูปแบบของข้อมูลให้ตรงตามที่ Mathematica ต้องการก่อน โดยที่ผมคิดว่าจะเอาไปใช้กับ function ชื่อ DateListPlot ครับ ดูรายละเอียดได้ที่ http://reference.wolfram.com/mathematica/ref/DateListPlot.html อันนี้เป็น function ที่ผมเขียนขึ้นมาใช้ในการเปลี่ยนรูปแบบของข้อมูลครับ convertdata[yourdatapoint_] := Module[ {output, ls, dat1, dat2, year, month, date, hour, minute, second}, dat1 = yourdatapoint[[1]]; dat2 = yourdatapoint[[2]]; ls = […]

Back to top
%d bloggers like this: