ติดตั้ง TeamViewer6 บน Scientific Linux 6.1

การติดตั้ง TeamViewer6 บน Scientific Linux 6.1 นั้นไม่ยาก เพียงแค่โหลดไฟล์ (rpm) ติดตั้งที่เป็น version สำหรับ Red Hat หรือ Fedora 32/64 บิต จากเวบ www.teamviewer.com

จากนั้นที่เพียงพิมพ์

yum install teamveiwerfile.rpm

มันอาจจะแสดง dependencies ไฟล์ที่ teamviewer ต้องการเพิ่มก็เพียงแค่ตอบ y ไป ก็เสร็จแล้วครับ

ทดลองเรียก teamviewer โดยพิมพ์ teamviewer ที่ terminal หรือคลิกจากเมนู ถ้ามันขึ้นข้อความว่า

libgcc_s.so.1 must be installed for pthread_cancel to work

ก็ให้ติตดตั้ง ติดตั้ง package ชื่อ libgcc-4.X.el6.i686.rpm ก่อนแล้วลองเรียกใหม่ (X นี้เป็นหมายเลขรุ่นของ gcc ที่ใช้อยู่บนเครื่องนะครับ) ซึ่งควรจะไม่มีปัญหาแล้วครับ 🙂

ติดตั้ง driver ของ nvidia quadro บน Scientific Linux 6.1

พอดีว่าได้เครื่อง Dell Precision T1600 มาทำงานด้าน Molecular Simulation
เครื่องมีการ์ดจอที่สนับสนุน CUDA มาด้วยคือ Nvidia Quadro 2000
หลังจากติดตั้ง Scientifc Linux (SL6.1) เสร็จแล้ว ก็ทำการเพิ่ม Repository จาก elrepo.org เข้าไป
ตามนี้
rpm –import http://elrepo.org/RPM-GPG-KEY-elrepo.org

rpm -Uvh http://elrepo.org/elrepo-release-6-4.el6.elrepo.noarch.rpm

จากนั้นก็ติดตั้ง package ชื่อ kmod-nvidia

yum –disablerepo=\* –enablerepo=elrepo install kmod-nvidia 

แล้วก็ reboot เครื่องใหม่ เป็นอันเสร็จพิธี

ลอง render โครงสร้างของโปรตีนโดยใช้ VMD ปรากฏว่าเร็วมากอย่างเห็นได้ชัด

 

%d bloggers like this: