SakNgoi

Tag: RDotNet

RDotNet 1.7 ใช้งานได้กับ R.3.3-4 เท่านั้น

ผมเขียนโปรแกรมเล็กๆที่เรียกใช้งาน RDotNet ไว้หลายตัว ซึ่งมันก็ทำให้สะดวกมากๆในการที่จะเรียก R มาใช้งานใน C# ซึ่งก่อนหน้านี้จะใช้งานกับ R ที่ค่อนข้างเก่าหน่อยพวก R 3.3-4 แต่พอมี library บางตัวที่บังคับให้ต้อง upgrade ตัว R ไป version ที่สูงขึ้นอย่าง 3.5 นี้ทำให้โปรแกรมที่เขียนหลายตัวมันมีปัญหาทันที เหตุผลก็เพราะมัน GetInstance() ไม่ได้ มีการพูดถึงปัญหานี้ที่ https://github.com/jmp75/rdotnet/issues/70 ตอนนี้ที่ทำได้ก็คือถ้า library ที่อยากใช้นั้นถ้าไม่ได้ใช้ features ที่มันมีมาใหม่นั้นจริงๆก็ต้องใช้ R ตัวเก่าไปก่อน  

ใช้งาน mono+rdotnet บน Rocks cluster

ตัวอย่างการใช้งาน mono + Rdotnet บนระบบ Rocks cluster ครับ เวอร์ชั่น Rocks cluster ที่ผมใช้คือ 6.2 ครับ การติดตั้งก็แบบเดิมๆเลยตามที่อธิบายในเอกสารบนเวบของ Rocks เลย ไม่มีอะไรพิเศษ จากนั้นก็ผมก็ yum ติดตั้ง mono จาก https://copr.fedorainfracloud.org/coprs/tpokorra/mono-opt/  โดยในเวอร์ชั่นนี้ mono จะถูกติดตั้งไว้ที่ /opt/mono และก็ yum ติดตั้ง R ซึ่ง R จะถูกติดตั้งไว้ที่ /usr/lib64/R ของ head node ครับ หลังจากที่ติดตั้ง mono และ R เรียบร้อยแล้วก็เอา code ของ C# ที่เขียนสำหรับเรียกใช้งาน rdotnet บวกกับก็อปปี้ไฟล์แอสเซมบลีของ Rdotnet ต่างๆมาไว้ใน folder ที่ต้องการก่อนทำการคอมไพล์ครับ […]

Back to top
%d bloggers like this: