SakNgoi

Tag: problem

ปัญหาไฟล์ PDF จาก Mathematica

ใครที่เซฟรูปหรือกราฟเป็น PDF จากการ click เลือก Save Selection As … แล้วมีปัญหาเรื่อง fonts มันแปลกๆ ไม่ต้องตกใจครับมันเป็น Bug ครับ เราสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้โดยใช้คำสั่ง Export แทน ครับ ตัวอย่างปัญหา ที่ควรจะเป็นคือ   ส่วนใครที่มีปัณหาเรื่อง fonts ว่าหาไม่เจอ จากเอกสารที่เซฟจาก Mathematica ใน Adobe Illustrator ก็ลอง copy fonts จาก http://support.wolfram.com/kb/10427 แล้วเอาไปเพิ่มใน (Windows) Program Files\Common Files\Adobe\Fonts ดูนะครับ

Back to top
%d bloggers like this: