ตัวอย่าง code สำหรับsampling แบบขนานใน cmdstan

Mac OS/Linux

for i in {1..4} 
do 
    ./my_model sample random seed=12345 id=$i data file=my_data output file=samples$i.csv & 
done

Windows

for /l %x in (1, 1, 4) do start /b model sample random seed=12345 id=%x data file=my_data output file=samples%x.csv

เอามาจาก cmdstan-guide-2.20.0.pdf

MCMC ใน R

RStudio-R-JAGS

ถ้าจะทำ Markov Chain Monte Carlo Monte Carlo (MCMC) ใน R นั้นนอกจากจะเขียนแล้วก็ยังมีโปรแกรมช่วยอีกหลายตัวครับ โดยโปรแกรมที่เป็นที่นิยมกันก็ได้แก่ WinBUGS, OpenBUGS, Jags, และก็ Stan ครับ โดย R มี package ที่ช่วยให้เราส่งผ่านหรือรับข้อมูล/โมเดล ระหว่าง R กับโปรแกรม MCMC เหล่านี้ครับ เช่น rjags, RStan, R2WinBUGS, R2OpenBUGS, BRugs ส่วน package ที่ช่วยในการวิเคราะห์ก็อย่างเช่น coda

ใช้ RLink ช่วยในการทำ MCMC ด้วย WinBUGS

อันนี้เป็นอีกตัวอย่างที่ผมใช้ประโยชน์ RLink ใน Mathematica ครับ

ผมมีแบบจำลองอันหนึ่งที่ผมเขียนด้วยภาษา Oberon (โบราณมาก; http://en.wikipedia.org/wiki/Oberon_(programming_language)) เพื่อใช้ใน WinBUGS อีกทีเพื่อทำ Markov Chain Monte Carlo (MCMC; http://en.wikipedia.org/wiki/Markov_chain_Monte_Carlo) ด้วยเทคนิค Gibbs Sampling (http://en.wikipedia.org/wiki/Gibbs_sampling) ในการประมาณค่าตัวแปรของแบบจำลองครับ

ในการทำ MCMC เพื่อประมาณค่าตัวแปรของแบบจำลองกับข้อมูลแต่ละชุดของผมนี้จะใช้เวลาประมาณ 15 นาที ซึ่งค่อนข้างจะเสียเวลามากถ้าทำทีละครั้งกับข้อมูลทั้งหมดที่มี ดังนั้นผมเลยใช้ RLink ช่วย

วิธีที่ผมทำก็คือใช้ R เรียก WinBUGS ด้วยแพ็คเกจ R2WinBUGS แล้วก็ใช้ RLink ช่วยเรียก R อีกทีครับ จากนั้นผมก็เอามาทำ parallel ใน Mathematica ครับ

อันนี้เป็นตัวอย่าง code ครับ

เราจะทำการโหลด RLink ไปที่ kernels ทุกตัว พร้อมกับเรียกใช้ R2WinBUGS

para1

ด้านล่างนี้เป็น code ที่ผมใช้ในการสร้าง input ไฟล์ของ WinBUGS สำหรับข้อมูลแต่ล่ะชุด

para2

และ อันนี้ code ที่ผมใช้สำหรับ run WinBUGS ครับ

para3

ซึ่งก่อนที่จะ run แบบ parallel นั้นต้องทำให้ทุก ๆ kernel รู้จัก function หรือ ตัวแปรที่จะใช้ก่อนด้วยคำสั่ง DistributeDefinitions

จากนั้นเราก็สามารถที่จะการคำนวณแบบ parallel ได้ครับ

para4

ส่วนอันนี้เป็นตัวอย่างของผลลัพท์ที่ได้จากการทำ MCMC ครับ

para5