ผมเขียนpackage ชื่อ RLongdoDict ง่ายๆสำหรับเรียกใช้งาน Longdo Dictionary ใน RStudio ครับท่านใดอยากเอาไปใช้หรือปรับปรุงก็เชิญครับ https://github.com/slphyx/RLongdoDict วิธีติดตั้ง library(devtools) install_github("slphyx/RLongdoDict") การใช้งาน LongdoDict("tutelage") LongdoDict("love") เดี๋ยวว่างๆจะอัพโหลด RStudio Addins ของ Longdo Dict ให้ครับ ผมใส่ addin ของ library นี้ไปด้วยแล้ว นั้นหมายความว่าหลังจากติดตั้งแล้ว ให้ลองไปที่เมนู Tools -> Addins ของ rstudio ดูเห็นว่ามีชื่อ RLongdoDict อยู่ และถ้าclickที่ชื่อมันก็จะมี addin app สำหรับค้นหาความหมายของคำปรากฏขึ้นมาตามรูป