ติดตั้ง driver ของ nvidia quadro บน Scientific Linux 6.1

พอดีว่าได้เครื่อง Dell Precision T1600 มาทำงานด้าน Molecular Simulation
เครื่องมีการ์ดจอที่สนับสนุน CUDA มาด้วยคือ Nvidia Quadro 2000
หลังจากติดตั้ง Scientifc Linux (SL6.1) เสร็จแล้ว ก็ทำการเพิ่ม Repository จาก elrepo.org เข้าไป
ตามนี้
rpm –import http://elrepo.org/RPM-GPG-KEY-elrepo.org

rpm -Uvh http://elrepo.org/elrepo-release-6-4.el6.elrepo.noarch.rpm

จากนั้นก็ติดตั้ง package ชื่อ kmod-nvidia

yum –disablerepo=\* –enablerepo=elrepo install kmod-nvidia 

แล้วก็ reboot เครื่องใหม่ เป็นอันเสร็จพิธี

ลอง render โครงสร้างของโปรตีนโดยใช้ VMD ปรากฏว่าเร็วมากอย่างเห็นได้ชัด

 

External Hard Disk กับ Linux

ผมซื้อ External Hard Disk(HD) ตัวหนึ่งยี่ห้อ Western Digital (WD) ขนาด 1 TB มาเอาไว้ใช้สำรองข้อมูลจากเครื่อง laptop ของผมซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ Linux Debian (Lenny) ผมมีปัญหาอยู่ว่าพอต่อ HD ผ่าน USB port กับ laptop แล้วมันมองเห็นข้อมูลใน HD แต่ไม่สามารถเขียนลงไปได้  ซึ่งผมก็ได้ลองใช้คำสั่ง

fdisk -l

เพื่อดูว่า HD ใช้ filesystem แบบไหนก็พบว่าเป็น NTFS  แล้วใช้ คำสั่ง

mount -t ntfs /dev/sdb1 /media/XHD -o rw

ก็พบว่ายังไม่สามารถทำให้สามารถเขียนข้อมูลลงในHDได้  ก็เลยหาข้อมูลดูพบว่า Debian ตัวที่ผมใช้อยู่นี้ยังไม่ได้ลงpackage ที่จะช่วยให้สามารถเขียนข้อมูลบนfilesystem ที่เป็น ntfs ไว้ ซึ่ง package ที่ว่านี้ก็คือ ntfs-3g ผมจึงได้ทำการติดตั้ง package นี้ผ่าน Synaptic package manager ซึ่งหลังจากติดตั้งเสร็จผมก็ทำการ mount HD ด้วยคำสั่ง

mount -t ntfs-3g  /dev/sdb1 /media/XHD -o rw

ซึ่งก็สำเร็จครับ สามารถเขียน ลบ อ่าน ข้อมูลบน HD ตัวนี้ได้ตามที่ตั้งใจ

 

Debian Lenny

เพราะความอยากรู้อยากเห็นนี่แหละเป็นตัวขับเคลื่อนให้มีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  นี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ยอม ลง Linux ใหม่โดยเปลี่ยนจาก Fedora ที่ใช้มาถึงเกือบสามปีแล้วไปเป็น Debian ตัว Debian รุ่นที่ลงคือ Lenny amd64 ก็ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้ Linux ติดตั้งง่ายมาก

จริงๆแล้วรุ่นล่าสุด คือ Squeeze ซึ่งเปิดตัวเป็นทางการเมื่อ 6 ชม. (6 ก.พ. 2554) ที่ผ่านมานี้เอง ^_^’

%d bloggers like this: