Inkscape กับ ggplot

เสียเวลาพอสมควรที่ต้องมาคอยจัดระยะห่างในเอกสารโดยเฉพาะกราฟต่างๆที่ต้องนำมาวางให้อยู่ด้วยกันเป็น grid หรือตาราง โดยใน R นั้นคำสั่งที่ผมใช้เยอะก็พวก คำสั่ง plot_grid หรือแม้แต่ option ของ ggplot อย่าง plot.margin นั้นบางที่มันก็ทำให้กะขนาดเอายากพอสมควร นี่ยังไม่รวมเรื่อง scale หรือขนาดของ fonts อีก …. โอย….

วิธีที่พอช่วยเรื่องพวกนี้ได้บ้างก็คือ หลังจากที่ export เป็น pdf ของกราฟที่ต้องการจาก plot_grid แล้วก็อาศัย Inkscape มาช่วยในการขยับกราฟให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ วิธีการก็แสนจะง่าย เพียงแค่เปิดไฟล์ pdf ใน Inkscape จากนั้นก็ click หรือลากกราฟที่จะย้าย หรือจะเพิ่มเติมอะไรลงไปเลยยังได้

แนะนำให้ติดตั้ง Inkscape ไว้ที่เครื่องครับ อีกตัวก็เป็น sumatra pdf ครับมันจะเร็วดีครับในการเปิดเอกสาร pdf แต่จะแก้ไขเพิ่มเติมอะไรไม่ได้ครับ

 

%d bloggers like this: