เรียกใช้ MathNet ใน Mathematica

ที่ต้องระวังคือถ้า methods ใน C# มีการใช้ตัวแปรเป็น Matrix<> หรือ Vector<> เวลาจะส่งผ่านค่า Matrix หรือ Vector จาก Mathematica เข้าไปซึ่งมันเป็น List จะต้องทำการแปลงเป็น Matrix หรือ Vector โดยอาศัย constructors จากตัว MathNet ก่อน

ตัวอย่างเช่น มี Method Neighbors ที่ต้องการ Matrix<double> ตามนี้

เวลาเรียกจาก Mathematica ก็ทำตามนี้ครับ

สังเกตตัวแปร mat ถูกสร้างขึ้นมาจาก คำสั่งนี้ครับ

NETNew["MathNet.Numerics.LinearAlgebra.Double.DenseMatrix", 10, 10, 
RandomReal[1, 100]]

RDotNet 1.7 ใช้งานได้กับ R.3.3-4 เท่านั้น

ผมเขียนโปรแกรมเล็กๆที่เรียกใช้งาน RDotNet ไว้หลายตัว ซึ่งมันก็ทำให้สะดวกมากๆในการที่จะเรียก R มาใช้งานใน C# ซึ่งก่อนหน้านี้จะใช้งานกับ R ที่ค่อนข้างเก่าหน่อยพวก R 3.3-4 แต่พอมี library บางตัวที่บังคับให้ต้อง upgrade ตัว R ไป version ที่สูงขึ้นอย่าง 3.5 นี้ทำให้โปรแกรมที่เขียนหลายตัวมันมีปัญหาทันที เหตุผลก็เพราะมัน GetInstance() ไม่ได้ มีการพูดถึงปัญหานี้ที่ https://github.com/jmp75/rdotnet/issues/70 ตอนนี้ที่ทำได้ก็คือถ้า library ที่อยากใช้นั้นถ้าไม่ได้ใช้ features ที่มันมีมาใหม่นั้นจริงๆก็ต้องใช้ R ตัวเก่าไปก่อน

 

ทดลองใช้ C# กับงานวิจัย

ปกติผมจะใช้ Mathematica เป็นหลักในการทำงานโดยมากจะเป็นพวกแบบจำลองคณิตศาสตร์ที่ตองการเห็นว่าผลลัพธ์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรถ้าตัวแปรที่สนใจบางตัวมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้นหรือลดลง ซึ่งแน่นอนผมใช้พวกคำสั่ง Manipulate หรือ Dynamic เป็นหลัก แต่มาระยะหลังนี้เริ่มมีการใช้ R ในที่ทำงานกันเยอะ ผมเลยเขียนโมเดลของงานที่ทำใน R ไปพอสมควร แต่มันก็ติดปัญหาว่ามันช้ามากกับหลายโมเดลที่ทำอยู่ถึงแม้จะหันไปใช้ Rcpp แต่ก็รู้สึกว่าเสียเวลาเขียน wrapper functions ห่อพวกมันอีกทีใน R แถมเวลาส่งงานให้ Prof ทั้งหลายก็ติดเรื่อง compiler อีก แถมต้องมาเขียน shiny อีกดูวุ่นวายไปหมด สุดท้ายกลับมาตายรังที่ Mathematica เหมือนเดิม เขียนโมเดลเสร็จ อยากจะส่งให้ชาวบ้านดูก็ใช้เพียงแค่คำสั่ง Deploy ไปบนcloud เท่านั้นจบเลย …แต่มันก็แลกมาด้วยค่าใช้จ่ายพอสมควร

ผมเลยหาทางเลือกอื่นๆที่มันประหยัดกับบางงานกับโมเดลที่ไม่ดูซับซ้อนและใช้เวลาทำไม่นาน หันซ้ายหันขวาก็มาจบที่ C# หลังจากดูแล้วก็มี library ที่พอช่วยงานได้อย่าง math.net แถม UI ก็ทำง่ายเพียงลากแปะเท่านั้น เลยทดลองใช้ดู ผลปรากฏว่าเป็นที่น่าพอใจ  ถึงจะดูยุ่งยากในส่วน UI แต่ก็รู้สึกว่าไม่ได้เลวร้ายอะไร ส่งงานก็ง่ายแถมก็ไม่ต้องติดตั้งอะไรให้ดูวุ่นวาย

ตัวอย่างงงานที่ทำที่พอให้ดูได้ครับ


สนใจอยากทดลองเล่นก็ download ได้เลยครับ

ใช้งาน mono+rdotnet บน Rocks cluster

ตัวอย่างการใช้งาน mono + Rdotnet บนระบบ Rocks cluster ครับ

เวอร์ชั่น Rocks cluster ที่ผมใช้คือ 6.2 ครับ การติดตั้งก็แบบเดิมๆเลยตามที่อธิบายในเอกสารบนเวบของ Rocks เลย ไม่มีอะไรพิเศษ จากนั้นก็ผมก็ yum ติดตั้ง mono จาก https://copr.fedorainfracloud.org/coprs/tpokorra/mono-opt/  โดยในเวอร์ชั่นนี้ mono จะถูกติดตั้งไว้ที่ /opt/mono และก็ yum ติดตั้ง R ซึ่ง R จะถูกติดตั้งไว้ที่ /usr/lib64/R ของ head node ครับ

หลังจากที่ติดตั้ง mono และ R เรียบร้อยแล้วก็เอา code ของ C# ที่เขียนสำหรับเรียกใช้งาน rdotnet บวกกับก็อปปี้ไฟล์แอสเซมบลีของ Rdotnet ต่างๆมาไว้ใน folder ที่ต้องการก่อนทำการคอมไพล์ครับ โดยไฟล์ต่างๆของ Rdotnet ก็มีอย่างเช่น DynamicInterop.dll, RDotNet.dll, RDotNet.NativeLibrary.dll

ก่อนคอมไพล์หรือเรียกใช้งาน mono เราก็ต้องโหลดenviroment ต่างๆของ mono ก่อน โดยการพิมพ์

$ . /opt/mono/env.sh

ซึ่งมันก็คือเซ็ตpath ต่างๆของตัวแปรอย่าง LD_LIBRARY_PATH กับ PKG_CONFIG_PATH ครับ

export PATH=/opt/mono/bin:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=/opt/mono/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export PKG_CONFIG_PATH=/opt/mono/lib/pkgconfig:$PKG_CONFIG_PATH

จากนั้นก็ export ค่า R_HOME ไปยัง path ของ R ที่ติดตั้งแล้ว

$ export R_HOME = “/usr/lib64/R”

อันนี้เป็นตัวอย่าง code ที่ผมก็อปปี้มาจากเวบของ RDotnet ครับ สำหรับเรียก R มาเพื่อทำ t-test ของเลข 2 ชุดครับ

#testRDotNet.cs
using System;
using System.Linq;
using RDotNet;

namespace Sample1
{
 class Program
 {
 static void Main(string[] args)
 {
 REngine.SetEnvironmentVariables();
 REngine engine = REngine.GetInstance();
 // REngine requires explicit initialization.
 // You can set some parameters.
 engine.Initialize();

// .NET Framework array to R vector.
 NumericVector group1 = engine.CreateNumericVector(new double[] { 30.02, 29.99, 30.11, 29.97, 30.01, 29.99 });
 engine.SetSymbol("group1", group1);
 // Direct parsing from R script.
 NumericVector group2 = engine.Evaluate("group2 <- c(29.89, 29.93, 29.72, 29.98, 30.02, 29.98)").AsNumeric();

// Test difference of mean and get the P-value.
 GenericVector testResult = engine.Evaluate("t.test(group1, group2)").AsList();
 double p = testResult["p.value"].AsNumeric().First();

Console.WriteLine("Group1: [{0}]", string.Join(", ", group1));
 Console.WriteLine("Group2: [{0}]", string.Join(", ", group2));
 Console.WriteLine("P-value = {0:0.000}", p);

// you should always dispose of the REngine properly.
 // After disposing of the engine, you cannot reinitialize nor reuse it
 engine.Dispose();

}
 }
}

เวลาคอมไพล์ก็เพียงพิมพ์

$ mcs /reference:RDotNet.dll /reference:RDotNet.NativeLibrary.dll /reference:DynamicInterop.dll testRDotNet.cs

ซึ่งคำสั่ง mcs นี้จะแปลงไฟล์ .cs ของเราให้เป็น binary ไฟล์ที่คอมพิวเตอร์จะเข้าใจได้ 🙂 ครับ ซึ่งในที่นี้มันจะสร้างไฟล์ชื่อ testRDotNet.exe ให้ครับ ส่วนoption ของคำสั่ง /reference เป็นการบอกว่าเราเรียกใช้ namespace จากไฟล์แอสเซมบลี่อะไรบ้าง

วิธีการรันไฟล์ exe ที่ได้จาก mcs ก็เพียงพิมพ์ mono แล้วตามด้วยไฟล์ exe ครับ เช่น

$ mono testRDotNet.exe

Welch Two Sample t-test

data: group1 and group2
t = 1.959, df = 7.0306, p-value = 0.09077
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -0.01956909 0.20956909
sample estimates:
mean of x mean of y
 30.015 29.920

Group1: [30.02, 29.99, 30.11, 29.97, 30.01, 29.99]
Group2: [29.89, 29.93, 29.72, 29.98, 30.02, 29.98]
P-value = 0.091

 

 

%d bloggers like this: