SakNgoi

Tag: C

เรียกใช้ MathNet ใน Mathematica

ที่ต้องระวังคือถ้า methods ใน C# มีการใช้ตัวแปรเป็น Matrix<> หรือ Vector<> เวลาจะส่งผ่านค่า Matrix หรือ Vector จาก Mathematica เข้าไปซึ่งมันเป็น List จะต้องทำการแปลงเป็น Matrix หรือ Vector โดยอาศัย constructors จากตัว MathNet ก่อน ตัวอย่างเช่น มี Method Neighbors ที่ต้องการ Matrix<double> ตามนี้ เวลาเรียกจาก Mathematica ก็ทำตามนี้ครับ สังเกตตัวแปร mat ถูกสร้างขึ้นมาจาก คำสั่งนี้ครับ NETNew[“MathNet.Numerics.LinearAlgebra.Double.DenseMatrix”, 10, 10, RandomReal[1, 100]]

RDotNet 1.7 ใช้งานได้กับ R.3.3-4 เท่านั้น

ผมเขียนโปรแกรมเล็กๆที่เรียกใช้งาน RDotNet ไว้หลายตัว ซึ่งมันก็ทำให้สะดวกมากๆในการที่จะเรียก R มาใช้งานใน C# ซึ่งก่อนหน้านี้จะใช้งานกับ R ที่ค่อนข้างเก่าหน่อยพวก R 3.3-4 แต่พอมี library บางตัวที่บังคับให้ต้อง upgrade ตัว R ไป version ที่สูงขึ้นอย่าง 3.5 นี้ทำให้โปรแกรมที่เขียนหลายตัวมันมีปัญหาทันที เหตุผลก็เพราะมัน GetInstance() ไม่ได้ มีการพูดถึงปัญหานี้ที่ https://github.com/jmp75/rdotnet/issues/70 ตอนนี้ที่ทำได้ก็คือถ้า library ที่อยากใช้นั้นถ้าไม่ได้ใช้ features ที่มันมีมาใหม่นั้นจริงๆก็ต้องใช้ R ตัวเก่าไปก่อน  

ทดลองใช้ C# กับงานวิจัย

ปกติผมจะใช้ Mathematica เป็นหลักในการทำงานโดยมากจะเป็นพวกแบบจำลองคณิตศาสตร์ที่ตองการเห็นว่าผลลัพธ์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรถ้าตัวแปรที่สนใจบางตัวมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้นหรือลดลง ซึ่งแน่นอนผมใช้พวกคำสั่ง Manipulate หรือ Dynamic เป็นหลัก แต่มาระยะหลังนี้เริ่มมีการใช้ R ในที่ทำงานกันเยอะ ผมเลยเขียนโมเดลของงานที่ทำใน R ไปพอสมควร แต่มันก็ติดปัญหาว่ามันช้ามากกับหลายโมเดลที่ทำอยู่ถึงแม้จะหันไปใช้ Rcpp แต่ก็รู้สึกว่าเสียเวลาเขียน wrapper functions ห่อพวกมันอีกทีใน R แถมเวลาส่งงานให้ Prof ทั้งหลายก็ติดเรื่อง compiler อีก แถมต้องมาเขียน shiny อีกดูวุ่นวายไปหมด สุดท้ายกลับมาตายรังที่ Mathematica เหมือนเดิม เขียนโมเดลเสร็จ อยากจะส่งให้ชาวบ้านดูก็ใช้เพียงแค่คำสั่ง Deploy ไปบนcloud เท่านั้นจบเลย …แต่มันก็แลกมาด้วยค่าใช้จ่ายพอสมควร ผมเลยหาทางเลือกอื่นๆที่มันประหยัดกับบางงานกับโมเดลที่ไม่ดูซับซ้อนและใช้เวลาทำไม่นาน หันซ้ายหันขวาก็มาจบที่ C# หลังจากดูแล้วก็มี library ที่พอช่วยงานได้อย่าง math.net แถม UI ก็ทำง่ายเพียงลากแปะเท่านั้น เลยทดลองใช้ดู ผลปรากฏว่าเป็นที่น่าพอใจ  ถึงจะดูยุ่งยากในส่วน UI แต่ก็รู้สึกว่าไม่ได้เลวร้ายอะไร ส่งงานก็ง่ายแถมก็ไม่ต้องติดตั้งอะไรให้ดูวุ่นวาย […]

ใช้งาน mono+rdotnet บน Rocks cluster

ตัวอย่างการใช้งาน mono + Rdotnet บนระบบ Rocks cluster ครับ เวอร์ชั่น Rocks cluster ที่ผมใช้คือ 6.2 ครับ การติดตั้งก็แบบเดิมๆเลยตามที่อธิบายในเอกสารบนเวบของ Rocks เลย ไม่มีอะไรพิเศษ จากนั้นก็ผมก็ yum ติดตั้ง mono จาก https://copr.fedorainfracloud.org/coprs/tpokorra/mono-opt/  โดยในเวอร์ชั่นนี้ mono จะถูกติดตั้งไว้ที่ /opt/mono และก็ yum ติดตั้ง R ซึ่ง R จะถูกติดตั้งไว้ที่ /usr/lib64/R ของ head node ครับ หลังจากที่ติดตั้ง mono และ R เรียบร้อยแล้วก็เอา code ของ C# ที่เขียนสำหรับเรียกใช้งาน rdotnet บวกกับก็อปปี้ไฟล์แอสเซมบลีของ Rdotnet ต่างๆมาไว้ใน folder ที่ต้องการก่อนทำการคอมไพล์ครับ […]

Back to top
%d bloggers like this: