SakNgoi

Tag: เขียนโปรแกรม

เขียน C/C++ ใน Wolfram Workbench

Wolfram Workbench (2.0) นี่ถูกพัฒนามาจาก Eclipse ซึ่งโปรแกรมเสริมหรือ plugin อะไรต่างๆที่ถูกพัฒนามาสำหรับ Eclipse สามารถใช้ได้กับ Wolfram Workbench ครับ ซึ่งเจ้า Wolfram Workbench 2.0 นี้สามารถใช้ได้กับโปรแกรมเสริมของ Eclipse ตั้งแต่ 3.4 จนถึง 3.8 เลยครับ (http://www.wolfram.com/products/workbench/qa/) ถ้าจะอยากจะใช้ Wolfram Workbench  เป็น IDE สำหรับเขียน C/C++ ก็สามารถทำได้โดยเพิ่ม C/C++ development tools (CDT) ของ Eclipse เข้าไปใน Workbench ตามนี้ครับ 1. ไปที่ Help->Install New Software 2. คลิ๊ก Add แล้วพิมพ์ข้อความตามภาพด้านบนครับ 3. จากนั้นก็เลือก CDT Main Features […]

สร้างโปรแกรมด้วย ManipulateMaker

ManipulateMaker เป็นหนึ่งในหลายคำสั่งของ Mathematica (8.0.4) ที่ไม่มีคำอธิบายการใช้งานใน help หรือ document center ?? ครับ ไม่รู้ว่าทำไม อาจเป็นไปได้ว่ายังไม่สมบูรณ์ การเรียกใช้งาน ManipulateMaker ก็เพียงพิมพ์ Explore`ManipulateMaker[] มันจะมีหน้าตาตามนี้ครับ อีกตัวอย่างครับ

ตัวอย่างการใช้ Mathematica แก้ปัญหาแบบง่ายๆ

พอดีมีคนถามว่าจะหาจำนวนนับที่เล็กที่สุด ที่มีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อต่อไปนี้ได้ยังไงครับ???I(1) ขึ้นต้นด้วยเลข 1(2) เมื่อสลับตัวเลขหลักแรก (ซึ่งก็คือ 1) กับตัวเลขหลักสุดท้าย แล้วจำนวนใหม่มีค่าเป็น 3 เท่าของจำนวนเดิมII(1) ขึ้นต้นด้วยเลข 1(2) เมื่อย้ายตัวเลขหลักแรก (ซึ่งก็คือ 1) ไปต่อหลังตัวเลขหลักสุดท้าย แล้วจำนวนใหม่มีค่าเป็น 3 เท่าของจำนวนเดิม (http://www.pantip.com/cafe/wahkor/topic/X11362457/X11362457.html) อันนี้เป็นคำสั่ง Mathematica แบบง่ายๆ ที่ลองเขียนเพื่อแก้ปัญหานี้IswapInt1[tmp_Integer] := FromDigits@ ReplacePart[IntegerDigits[tmp], {1 -> Last@IntegerDigits[tmp], Length@IntegerDigits[tmp] -> First@IntegerDigits[tmp]}]Catch[If[swapInt1@# == 3*#, Throw[#]] & /@ Range[1, 1000000, 1]]คำตอบที่ได้จะเป็น Null ทั้งหมด นั่นหมายความว่ามันไม่มีคำตอบIIswapInt2[tmp__Integer] := FromDigits@RotateLeft@IntegerDigits@tmp Catch[If[swapInt2@# == 3*#, Throw[#]] & /@ […]

เขียน Mathematica package แบบง่ายๆ

มาลองเขียน Mathematica package แบบง่ายๆกันครับ Mathematica package คืออะไร Mathematica package ก็คือชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อใช้ในการคำนวณเฉพาะด้าน ซึ่งจะมีสกุล .m โดยถ้าเปิดไฟล์ .m ด้วย text editor อย่างเช่น notepad หรือ Mathematica เองเราจะเห็น code ข้างในมีคำสั่งหลักๆดังนี้ เช่น BeginPackage[ “ชื่อpackage`”] คำสั่ง1::usage = “คำสั่ง1[ x] คำอธิบายการใช้คำสั่ง1” Begin[ “Private`”] คำสั่ง1[ x_] :=  …. End[] EndPackage[] การเรียกใช้งาน package ใน Mathematica เพียงใช้คำสั่ง Get หรือเครื่องหมาย << เช่น ถ้าpackage เราชื่อ MyPackage ก็เพียงพิมพ์ Get[MyPackage`] หรือ […]

Back to top
%d bloggers like this: