Tag: เขียนโปรแกรม

เขียน C/C++ ใน Wolfram Workbench

Wolfram Workbench (2.0) นี่ถูกพัฒนามาจาก Eclipse ซึ่งโปรแกรมเสริมหรือ plugin อะไรต่างๆที่ถูกพัฒนามาสำหรับ Eclipse สามารถใช้ได้กับ Wolfram Workbench ครับ ซึ่งเจ้า Wolfram Workbench 2.0 นี้สามารถใช้ได้กับโปรแกรมเสริมของ Eclipse ตั้งแต่ 3.4 จนถึง 3.8 เลยครับ (http://www.wolfram.com/products/workbench/qa/) ถ้าจะอยากจะใช้ Wolfram Workbench  เป็น IDE สำหรับเขียน C/C++ ก็สามารถทำได้โดยเพิ่ม C/C++ development tools (CDT) ของ Eclipse เข้าไปใน Workbench ตามนี้ครับ 1. ไปที่ Help->Install New Software 2. คลิ๊ก Add แล้วพิมพ์ข้อความตามภาพด้านบนครับ 3. จากนั้นก็เลือก CDT Main Features

สร้างโปรแกรมด้วย ManipulateMaker

ManipulateMaker เป็นหนึ่งในหลายคำสั่งของ Mathematica (8.0.4) ที่ไม่มีคำอธิบายการใช้งานใน help หรือ document center ?? ครับ ไม่รู้ว่าทำไม อาจเป็นไปได้ว่ายังไม่สมบูรณ์ การเรียกใช้งาน ManipulateMaker ก็เพียงพิมพ์ Explore`ManipulateMaker มันจะมีหน้าตาตามนี้ครับ อีกตัวอย่างครับ

ตัวอย่างการใช้ Mathematica แก้ปัญหาแบบง่ายๆ

พอดีมีคนถามว่า จะหาจำนวนนับที่เล็กที่สุด ที่มีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อต่อไปนี้ได้ยังไงครับ??? I (1) ขึ้นต้นด้วยเลข 1 (2) เมื่อสลับตัวเลขหลักแรก (ซึ่งก็คือ 1) กับตัวเลขหลักสุดท้าย แล้วจำนวนใหม่มีค่าเป็น 3 เท่าของจำนวนเดิม II (1) ขึ้นต้นด้วยเลข 1 (2) เมื่อย้ายตัวเลขหลักแรก (ซึ่งก็คือ 1) ไปต่อหลังตัวเลขหลักสุดท้าย แล้วจำนวนใหม่มีค่าเป็น 3 เท่าของจำนวนเดิม (http://www.pantip.com/cafe/wahkor/topic/X11362457/X11362457.html) อันนี้เป็นคำสั่ง Mathematica แบบง่ายๆ ที่ลองเขียนเพื่อแก้ปัญหานี้ I swapInt1[tmp_Integer] := FromDigits@ ReplacePart[IntegerDigits[tmp], {1 -> Last@IntegerDigits[tmp], Length@IntegerDigits[tmp] -> First@IntegerDigits[tmp]}] Catch[If[swapInt1@# == 3*#, Throw[#]] & /@ Range[1, 1000000, 1]] คำตอบที่ได้จะเป็น

เขียน Mathematica package แบบง่ายๆ

มาลองเขียน Mathematica package แบบง่ายๆกันครับ Mathematica package คืออะไร Mathematica package ก็คือชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อใช้ในการคำนวณเฉพาะด้าน ซึ่งจะมีสกุล .m โดยถ้าเปิดไฟล์ .m ด้วย text editor อย่างเช่น notepad หรือ Mathematica เองเราจะเห็น code ข้างในมีคำสั่งหลักๆดังนี้ เช่น BeginPackage[ “ชื่อpackage`”] คำสั่ง1::usage = “คำสั่ง1[ x] คำอธิบายการใช้คำสั่ง1” Begin[ “Private`”] คำสั่ง1[ x_] :=  …. End EndPackage การเรียกใช้งาน package ใน Mathematica เพียงใช้คำสั่ง Get หรือเครื่องหมาย << เช่น ถ้าpackage เราชื่อ MyPackage ก็เพียงพิมพ์ Get[MyPackage`] หรือ