ดูหน้าตาปลั๊กไฟของประเทศต่างๆด้วย Mathematica

เราสามารถดูหน้าตาของปลั๊กไฟประเทศต่างได้ด้วยคำสั่ง CountryData ครับ

คำสั่ง CountryData นี้ยังมีข้อมูลอีกมากมายหลายประเภทให้ลองเล่นกันครับ เช่น


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Mathematica Document Center หรือ http://reference.wolfram.com/mathematica/ref/CountryData.html

%d bloggers like this: