เรียน R Shiny

สำหรับผู้ที่สนใจจะพัฒนาเว็บและแอปใน R ด้วย Shiny ครับ เนื้อหาที่ผมสอนใน workshop ซึ่งเป็นภาษาไทย ได้ถูกเผยแพร่ไว้ที่นี่ Shiny เบื้องต้น (ammnet-thailand.github.io) ครับ

%d bloggers like this: