โลกนี้มีสิ่งเกินฝัน อนันต์เหลือตรึกรำลึกได้ หากความฝันบรรเจิดเพริศพิไล ตื่นไย..สนิทฝันชั่วกัลปา                                ทวิภพ