NetChain กับ NetGraph

เวลาสร้าง neural network ใน Mathematica นั้นมันจะมีสองคำสั่งที่ใช้กันหลักๆก็คือ NetChain กับ NetGraph แต่สองคำสั่งนี้จะต่างกันตรงที่ NetChain มันจะเรียงแต่ล่ะ layer ต่อๆกันเป็น linear เลยในขณะที่ NetGraph มันจะยืดหยุ่นมากกว่าโดยที่เราสามารถที่จะบอกได้ว่าแต่ล่ะ layer ต่อกันยังไง เช่น

แสดง output จาก ggplot ใน Mathematica

ลองดูตัวอย่างที่ผมเขียนนี้ครับ  ไอเดียก็คือว่าให้มันเขียนภาพเป็นไฟล์ pdf ด้วยคำสั่ง ggsave แล้วเรียกกลับมาใน Mathematica ด้วย Import  โค้ดที่เขียนนี้ดัดแปลงมาจาก https://mathematica.stackexchange.com/questions/16726/how-to-get-a-plot-generated-by-r-returned-in-an-output-cell

 

 

 

RDotNet 1.7 ใช้งานได้กับ R.3.3-4 เท่านั้น

ผมเขียนโปรแกรมเล็กๆที่เรียกใช้งาน RDotNet ไว้หลายตัว ซึ่งมันก็ทำให้สะดวกมากๆในการที่จะเรียก R มาใช้งานใน C# ซึ่งก่อนหน้านี้จะใช้งานกับ R ที่ค่อนข้างเก่าหน่อยพวก R 3.3-4 แต่พอมี library บางตัวที่บังคับให้ต้อง upgrade ตัว R ไป version ที่สูงขึ้นอย่าง 3.5 นี้ทำให้โปรแกรมที่เขียนหลายตัวมันมีปัญหาทันที เหตุผลก็เพราะมัน GetInstance() ไม่ได้ มีการพูดถึงปัญหานี้ที่ https://github.com/jmp75/rdotnet/issues/70 ตอนนี้ที่ทำได้ก็คือถ้า library ที่อยากใช้นั้นถ้าไม่ได้ใช้ features ที่มันมีมาใหม่นั้นจริงๆก็ต้องใช้ R ตัวเก่าไปก่อน

 

วาดกราฟ exponential sums

พอดีว่าไปเห็นกราฟที่วาดจาก Exponential sums จากเวบ https://www.maths.unsw.edu.au/about/exponential-sums แล้วดูว่าสวยดีเลยอยากลองทำดูบ้างด้วย Mathematica

การวาดกราฟจาก exponential sums หรือที่เขียนอยู่ในรูปแบบ \sum_{n=1}^N e^{2\pi if(n)} ที่ทำนี้ก็คือถ้าเราค่อยๆบวกเข้าไปทีละเทอมและเอาค่าที่ได้มาพล็อตกราฟใน complex plane โดยที่แกนนอนคือจำนวนจริงและแกนตั้งคือจำนวนจินตภาพ ลองดูที่โค้ดน่าจะเข้าใจมากขึ้นครับ

fn[n_] := Log[n]^4
NP = 5000;
ls = Accumulate[Table[Exp[2 \[Pi] I fn[n]] // N, {n, 1, NP}]];
Manipulate[
 ListPlot[{Re@#, Im@#}\[Transpose] &@(ls[[1 ;; np]]), Joined -> True, 
 AspectRatio -> Full, PlotStyle -> Black, 
 PlotRange -> {{-5, 70}, {-60, 20}}]
 ,
 {np, 1, NP, 1, Appearance -> "Labeled"}]

 

fn[n_] := n/dd + n^2/mm + n^3/yy /. {dd -> 23, mm -> 11, yy -> 78}
NP = 10000;
ls = Accumulate[Table[Exp[2 \[Pi] I fn[n]] // N, {n, 1, NP}]];
Manipulate[
 ListPlot[{Re@#, Im@#}\[Transpose] &@(ls[[1 ;; np]]), Joined -> True, 
 AspectRatio -> Full, PlotStyle -> Black]
 ,
 {np, 3, NP, 1}]

 

 

 

 

มาลองทำให้โค้ดMathematicaรันเร็วขึ้น

โค้ดที่เขียนด้วยMathematicaหรือภาษา Wolfram นั้นมันจะมีวิธีที่ช่วยให้มันรันได้เร็วขึ้นอยู่หลายวิธีครับ ขึ้นกับปัญหาและวิธีการเขียน ที่จะโชว์ให้ดูนี้ผมก็ใช้เทคนิคง่ายๆด้วยการทำ parallel ด้วยคำสั่ง ParallelTable และ compile ด้วยคำสั่ง Compile ครับ  โค้ดตัวอย่างที่จะเอามาลองนี้เป็นโค้ดที่ใช้วาดรูป Mandelbrot set ครับ

แบบที่ 1 เป็นโค้ดเริ่มต้นที่ยังไม่มีการทำให้มันเร็วครับเขียนโดยใช้ loop จากคำสั่ง Table

AbsoluteTiming[
 test1 = Block[{i, x, p}, 
  Table[i = 0; x = 0. I; p = r + I c; 
   While[Abs@x <= Sqrt[2] && i < 9^3, x = x^2 + p; ++i]; 
   Tanh[Power[i/9^3, (7)^-1]], {c, -1, 1, .01}, {r, -2, 1, .01}]];]

(* เวลาที่ใช้คือ 77.4437 วินาที *)

แบบที่ 2 ในแบบนี้ผมทดลองให้มันรันแบบขนานโดยใช้คำสั่ง ParallelTable เครื่องที่ผมใช้นี้มันมี 4 cores ครับ เวลาก็ลดลง ถ้าคิดง่ายๆก็ใช้เวลาเหลือเกือบๆ 1 ใน 4

AbsoluteTiming[
 test2 = Block[{i, x, p}, 
  ParallelTable[i = 0; x = 0. I; p = r + I c; 
   While[Abs@x <= Sqrt[2] && i < 9^3, x = x^2 + p; ++i]; 
   Tanh[Power[i/9^3, (7)^-1]], {c, -1, 1, .01}, {r, -2, 1, .01}]];]

(* เวลาที่ใช้คือ 23.8938 วินาที *)

แบบที่ 3  แบบนี้ก็คือเอาแบบที่ 1 มา compile เป็น binary code ด้วยคำสั่ง Compile เวลาก็เร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

test3 = Compile[{}, 
 Block[{i, x, p}, 
  Table[i = 0; x = 0. I; p = r + I c; 
  While[Abs@x <= Sqrt[2] && i < 9^3, x = x^2 + p; ++i]; 
  Tanh[Power[i/9^3, (7)^-1]], {c, -1, 1, .01}, {r, -2, 1, .01}]]]

AbsoluteTiming[test3[];]

(* เวลาที่ใช้คือ 2.68316 วินาที *)

แบบที่ 4  แบบนี้ก็คือแบบที่ 3 ที่เอามารันแบบขนานด้วยคำสั่ง ParallelTable ซึ่งเวลาที่ใช้ก็เร็วขึ้นอีกกว่าแบบที่ 3

test4 = Compile[{{c, _Real}, {r, _Real}},
  Module[{i, x, p},
  i = 0; x = 0. I; p = r + I c; 
  While[Abs@x <= Sqrt[2] && i < 9^3, x = x^2 + p; ++i]; 
  Tanh[Power[i/9^3, (7)^-1]]
  ]
  ];

ParallelTable[
  test4[c, r], {c, -1, 1, .01}, {r, -2, 1, .01}]; // AbsoluteTiming

(* เวลาที่ใช้คือ 1.04455 วินาที *)

แบบที่ 5 แบบนี้เหมือนกับแบบที่ 4 แต่แทนที่จะให้มัน compile เป็น binary code โดย Mathematica เอง ก็ให้มันแปลงเป็นภาษา C ด้วย option CompilationTarget -> “C” เลยโดยใช้ compiler อย่าง gcc ครับ เวลาก็เร็วขึ้นอีกประมาณ 60% จากแบบที่ 4 ครับ

Needs["CCompilerDriver`GenericCCompiler`"]

$CCompiler = {"Compiler" -> GenericCCompiler, 
  "CompilerInstallation" -> "C:/Rtools/mingw_64", 
  "CompilerName" -> "x86_64-w64-mingw32-gcc.exe"};


test5 = Compile[{{c, _Real}, {r, _Real}},
  Module[{i, x, p},
  i = 0; x = 0. I; p = r + I c; 
  While[Abs@x <= Sqrt[2] && i < 9^3, x = x^2 + p; ++i]; 
  Tanh[Power[i/9^3, (7)^-1]]
  ], CompilationTarget -> "C"];

ParallelTable[
  test5[c, r], {c, -1, 1, .01}, {r, -2, 1, .01}]; // AbsoluteTiming

(* เวลาที่ใช้ 0.393584 วินาที *)

 

mingw64 libdatrie-libthai-thpronun

ผมเอา code ของ libdatrie 0.2.9 , libthai 0.1.28 และ thpronun 0.2.0 มาคอมไพล์โดยใช้ msys2, mingw64 ครับ

เผื่อมีประโยชน์ประหยัดเวลากันบ้างครับ

การเอาไปใช้งานก็จะต้องติดตั้ง msys2 ก่อนนะครับ จากนั้นก็เพิ่ม PATH ของ mingw เข้าไป เช่น c:\msys64\ming64\bin

ใช้ OpenMP กับ Rcpp

ที่มา https://github.com/RcppCore/Rcpp/blob/master/inst/examples/OpenMP/OpenMPandInline.r

ตัวอย่าง Rcpp กับ OpenMP

library(inline)

openMPCode <- ‘

// assign to C++ vector

std::vector<double> x = Rcpp::as<std::vector< double > >(xs);

size_t n = x.size();

#pragma omp parallel for shared(x, n)

for (size_t i=0; i<n; i++) {

x[i] = ::log(x[i]);

}

return Rcpp::wrap(x);

settings <- getPlugin("Rcpp")
settings$env$PKG_CXXFLAGS <- paste('-fopenmp', settings$env$PKG_CXXFLAGS)
settings$env$PKG_LIBS <- paste('-fopenmp -lgomp', settings$env$PKG_LIBS)

funOpenMP <- cxxfunction(signature(xs="numeric"), body=openMPCode, plugin="Rcpp", settings=settings)

z <- seq(1, 2e6)

funOpenMP(z)

RcppGSL บน Windows 10

ใครที่จะใช้ RcppGSL บน Windows 10 อาจจะมีเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจหน่อยนะครับ มีคนถามผมมาว่ามันเซ็ตอย่างไร เพราะลองเอา code ตัวอย่าง มาใช้แล้วก็ยังไม่ผ่านสักที และดูเหมือนว่าคนถามผมเองยังสับสนและไม่เข้าอยู่เล็กน้อย  เล่าคร่าวๆ ก่อนนะครับ เจ้า GSL หรือ GNU Scientific library เนี้ยเป็นlibraryที่รวบรวมคำสั่งหรือ functions ที่ใช้กันมากในวงการคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ มันถูกเขียนขึ้นด้วยภาษา C โดยกลุ่มนักฟิสิกส์และแจกจ่ายให้ใช้กันได้ฟรีครับ

ที่นี่มันก็มีคนอยากใช้งานจาก GSL นี้ใน R ก็เลยมีคนเขียน package ขึ้นมากันหลายตัว และ  RcppGSL ก็เป็นหนึ่งในนั้น เจ้า RcppGSL นี้ถ้าเราจะใช้มันเนี้ย เราต้องมี GSL ติดตั้งให้เรียบร้อยก่อน (เดี๋ยวบอกอีกทีว่าทำอย่างไรครับ) โดยที่เราจะต้องเซ็ตพารามิเตอร์สำหรับ Windows ที่ชื่อว่า LIB_GSL ไปยัง path ของ GSL ที่ติดตั้งไว้ครับ

อย่างเช่นผมติดตั้งไว้ที่ D:\Data-Work\Programs\gsl\gsl_2.5 ผมก็เพียงเพิ่มเข้าใน environment variables ตามนี้ครับ สังเกตุว่ามันมี “” ด้วยนะครับ

จากนั้นก็เปิด R หรือ RStudio แล้วลองใช้คำสั่ง Rcpp::sournceCpp กับไฟล์ที่ต้องการอีกที่นะครับ

อีกเรื่องที่อาจต้องเพิ่มเข้าไปใช้ code คือบรรทัดนี้ครับ

// [[Rcpp::depends(RcppGSL)]]

 

Rcpp::sourceCpp กับปัญหา -Wunused-variable

ใครที่ใช้ sourceCpp สำหรับ compile โค้ดของ Rcpp แล้วเจอปัญหา unsed-variable แล้วอยากที่จะ  ignore มัน ก็สามารถทำได้ด้วยการสร้างไฟล์ Makevars ที่มีบรรทัดนี้ครับ

CXXFLAGS += -O3 -Wall -pipe -Wno-unused

หรือไม่ก็แก้ไขไฟล์ Makeconf ที่ R_HOME/bin/R_ARCH (ไม่ค่อยแนะนำ) โดยเพิ่ม -O3 -Wall -pipe -Wno-unused  ในส่วนของ CXXFLAGS  ครับ