SakNgoi

Category: Uncategorized

เรียกใช้งาน Wolfram Engine จาก C#

ผมทำตัวอย่างง่ายๆสำหรับการเรียกใช้ภาษาวุลแฟลมซึ่งเป็นภาษาหลักของ wolfram engine หรือ Mathematica จากภาษา C# หรือ .Net ที่ https://github.com/slphyx/callWLfrom.NET

จำกัดช่วงของเลขสุ่มใน Stan

ถ้าจะจำกัดช่วงของเลขที่สุ่มจาก distribution ใดๆสามารถที่จะช่วงที่ต้องการได้โดยใช้ truncation function T ตามนี้ อย่างเช่น ถ้าอยากให้ y สุ่มมาจาก normal ที่ค่าอยู่ในช่วง -0.2 ถึง 1.5 สามารถพิมพ์ได้ตามนี้ครับ หรือจะพิมพ์แบบนี้ก็ได้ครับ แต่ถ้าทำในภาษา Wolfram ก็พิมพ์แบบนี้ได้ครับ

CVODE Constants

ช่วงนี้ปวดหัวกับการ fit model ด้วย MCMC ที่ระบบมัน stiff มาก ในงานที่ทำนั้นใช้ตัว ode solver ที่เรียกว่า cvode ของ sundials ซึ่งมันก็ใช้ได้ดี แต่ chain มัน converge ช้ามากกกก แถมบางครั้ง cvode ก็จะมี flag แปลกๆ กลับมา ข้างล่างนี้เป็นความหมายของ flag ต่างๆ ซึ่งก็เอามาจาก cvode manual

Makefile สำหรับใช้กับ แพ็คเกจที่ใช้ RcppArmadillo

พอดีว่าเขียนแพ็คเกจที่มีเรียกใช้งาน armadillo ใน Rcpp แล้วมีปัญหาเวลา compile ในเรื่องของ linking คำแนะนำที่เจอบ่อยๆก็คือให้สร้างไฟล์ Makefile หรือ Makefile.win ไว้ที่เดียวกันกับ src โดยที่ใน Makefile ก็มีการประกาศตัวแปรตามข้างล่างนี้เลยครับ CXX_STD = CXX11 PKG_CXXFLAGS = $(SHLIB_OPENMP_CXXFLAGS) PKG_LIBS = $(SHLIB_OPENMP_CXXFLAGS) $(LAPACK_LIBS) $(BLAS_LIBS) $(FLIBS) หรือแต่ถ้าไม่อยากให้มีปัญหานี้ตั้งแต่แรกก็ให้ใช้ Rcpp แล้วก็สร้างแพ็คเกจจากตัวอย่างที่เขาทำไว้แล้วจากคำสั่ง RcppArmadillo.package.skeleton ครับ

Kung package แพ็คเกจกุ้ง

แพ็คเกจกุ้งเป็นแพ็คเกจภาษา R ที่ผมเขียนขึ้นมาสำหรับใช้สร้าง Shiny App สำหรับโค้ดของโมเดลที่สร้างจากสมการอนุพันธ์หรือ ODE ที่ใช้ตัว solver จากแพ็คเกจที่ชื่อ deSolve ครับ ไอเดียก็มีเพียงว่าจากสมการ ode ที่สร้างขึ้นมาด้วยถ้าตัวแปรในสมการมีการเปลี่ยนแปลงค่า ผลลัพท์ที่ออกมามันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร การเขียนใน R นั้เราก็อาจจะใช้คำสั่ง manipulate มาช่วยได้แต่มันก็ยังมีข้อจำกัดเรื่องจำนวนของตัวแปรที่สามารถเรียกมาใช้ได้ เพราะมันขึ้นอยู่กับขนาดหน้าจอของตัว plot ผมเลยคิดว่าถ้าใช้ shiny มันน่าจะดูดีกว่าและสามารถใส่ตัวแปรได้มากกว่า ขึ้นกับการออกแบบ ui แต่การเขียน shiny ก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายสำหรับคนเริ่มเรียนรู้ R ผมเลยคิดว่าน่าจะเขียนแพ็คเกจที่สามารถช่วยเรื่องนี้ได้ แพ็คเกจที่เขียนก็พยายามทำให้มันใช้ง่ายมากที่สุดจาก code ที่มีอยู่แล้ว โดยผู้ใช้เพิ่มคำสั่งไม่มากก็สามารถที่จะสร้าง shiny application ได้แล้ว ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ใช้มี code อยู่แล้วตามนี้ ซึ่งมันจะคำนวณและ plot กราฟให้ตามค่าของตัวแปรพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้ เช่น gamma = 0.14286 และ beta = 0.6 […]

เรื่อง plane geometry ใน Mathematica 12

Wolfram Mathematica 12 ที่เพิ่งจะเปิดตัวไปมีความสามารถเพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรเลย และหนึ่งจากหลายความสามารถที่เพิ่มเข้ามานี้ที่ผมชอบมากก็คือความสามารถในเรื่องเรขาคณิตที่เรียกว่า Synthetic Geometry เจ้า Synthetic Geometry ก็เป็นสาขาที่ศึกษาเรขาคณิตที่หาข้อสรุปจากการใช้เรื่องสัจพจน์หรือข้อความคาดการณ์ต่างๆเป็นเครื่องมือหลักในการแก้ปัญหา ลองดูความหมายเพิ่มเติมที่ https://en.wikipedia.org/wiki/Synthetic_geometry  นะครับ ใน Mathematica 12 นี้เราสามารถที่จะสร้างไดอะแกรมของปัญหาได้จากคำสั่ง GeometricScene เช่น ถ้ามีสามเหลี่ยมที่มีมุมทั้งสามมุมอยู่ที่ จุด (0,0),(1,0),(0,1) หรือสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีฐานและความสูงคือ 1 หน่วย เราก็สามารถสร้างได้แบบนี้ครับ จากคำสั่งด้านบน GeometricScene เราเพียงแต่บอกว่าเรามีจุดอะไรบ้าง ซึ่งในที่นี้ก็คือจุด a,b,c ที่อยู่ที่ {0,0},{1,0},{0,1} ตามลำดับ และก็บอกว่าให้สร้าง สามเหลี่ยมโดยใช้จุดที่กำหนดไว้ จากนั้นผมทดลองหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมนี้ ซึ่งก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ 1/2 มาลองทำอะไรที่มันดูซับซ้อนขึ้นมาอีกหน่อยครับ  สมมุติว่าผมต้องการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมที่มีเหลี่ยมทั้งสามที่จุด k,l,n และมีวงกลมที่ผ่านจุดทั้งสามนี้ โดยผมกำหนดให้ว่าระยะระหว่างจุด k และ n  คือ 3 หน่วย และมีจุด m อีก หนึ่งจุดที่อยู่ด้านนอกวงกลม […]

Back to top
%d bloggers like this: