ทำแอปสำหรับ randomization ของยาใน clinical trial

ได้มีโอกาสไปช่วยทีมวิจัยอังกฤษทีมหนึ่งในการออกแบบและเขียน web application สำหรับทำ randomization ของยาที่ใช้รักษา​โควิด ซึ่งเขาก็จะทำ trial ที่ประเทศ​ไทยเราด้วย มันก็เป็นอะไรที่แปลกดีเพราะเขาติดต่อมาโดยตรง ทั้งที่งานแบบนี้ควรเป็นทีมสถิติของเขาเป็นคนทำ ภาษาที่ผมใช้ในงานนี้คือ R โดยตัวใช้สร้างแอฟก็คือ Shiny ตอนแรกก็ว่าจะเขียนด้วย C# แต่ปรากฏ​ว่า​ระยะเวลากับเรื่องเซิร์ฟเวอร์​ที่ขอกับทีม IT อาจจะใช้เวลานานเกินไปไม่อยากรอกัน

แอฟที่ทำนี้มีหน้า​ที่สำหรับสุ่มการรักษาหรือยาให้ผู้ป่วยที่ติดโควิดที่เข้าร่วมการศึกษาครับ โดยพยาบาลจะเป็นคนกรอกข้อมูล​คนไข้อย่างเช่น screening id เพศ อายุ จากนั้นแอฟก็จะตรวจสอบกับฐานข้อมูล​แล้วก็จะสุ่มการรักษาให้ โดยข้อมูลที่บันทึก​ก็จะเก็บอยู่บน cloud ของทีมวิจัย แอฟแบบนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ หลายๆ trials เขาก็ใช้กันเพื่อประหยัดเวลา​ของพยาบาลไม่ต้องทำเอกสารเยอะ แถมช่วยให้ติดตามภาพรวมของ trial ได้แบบ real time

กำลังคิดว่าจะเผยแพร่ code ของงานนี้หลังจากจบ trial นี้ให้เอาไปใช้กันได้ฟรีๆครับ

เปลี่ยนข้อความเมื่อเลื่อนเม้าส์ไปโดน

ตัวอย่าง code ง่ายๆในภาษา Wolfram เผื่อเป็นประโยชน์ครับ

OverviewMouseover[header_, subs_] := 
 CellPrint@
 Cell[BoxData[
  ToBoxes@Mouseover[
   Framed[Style[header, "OverviewSection"], 
    FrameMargins -> {{15, 15}, {5, 5}}, FrameStyle -> None, 
    RoundingRadius -> 5],
   
   Evaluate@
    If[subs == "", 
    Framed[Style[header, "OverviewSection", White], 
     FrameMargins -> {{15, 15}, {5, 5}}, FrameStyle -> None, 
     RoundingRadius -> 5, Background -> m8red[1]], 
    Row[{Framed[Style[header, "OverviewSection", White], 
      FrameMargins -> {{15, 15}, {5, 5}}, FrameStyle -> None, 
      RoundingRadius -> 5, Background -> m8red[1]], " » ", 
     Framed[Style[subs, "OverviewSection"], 
      FrameMargins -> {{15, 15}, {5, 5}}, FrameStyle -> m8red[1],
      RoundingRadius -> 5, Background -> White]}]]]], 
  "OverviewSection"]

hyper threading ใน Mathematica

ปกติถ้าเราคำนวณแบบขนานใน Mathematica มันจะมีการส่งข้อมูลสำหรับการคำนวณระหว่าง cores ของ cpu กัน โดยจำนวนของ cores ที่พูดถึงนี้คือ physical cores ซึ่งสามารถดูได้จาก ตัวแปร $ProcessorCount และเวลาที่คำนวณแบบขนานด้วยคำสั่งเช่น ParallelEvaluate มันก็จะการโหลด kernels เท่ากับจำนวน $ProcessorCount นี้แต่ถ้าอยากโหลดมากกว่านี้ก็สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง LaunchKernels ครับ แต่ Mathematica เองก็ใช้ประโยชน์ multiple threads ภายใน kernel ในหลายคำสั่งโดยเฉพาะพวก image processing หรืออย่าง Compile ซึ่งเราสามารถที่จะบอกจำนวนที่ thread ที่จะใช้ได้โดย option อย่าง ParalleThreadNumber

SystemOptions["ParallelOptions" -> "ParallelThreadNumber"]

และอย่างจำนวน threads ที่ MKL ใช้

SystemOptions["ParallelOptions" -> "MKLThreadNumber"]

แต่ก็ต้องคอยระวังว่า จำนวนthreadสำหรับ MKL ไม่ควรมากกว่าจำนวน physical cores ครับ

ดิฟแสดงวิธีทำด้วยภาษา Wolfram

จากคำถามที่ https://pantip.com/topic/40864768 เราสามารถประยุกต์ใช้ Wolfram Alpha เพื่อช่วยแสดงวิธีการทำ differentiation ได้ครับ

แก้ปัญหาความน่าจะเป็นแบบง่ายๆ

เห็นมีคนโพสท์ถามคำถามนี้ที่ https://pantip.com/topic/40867934 ผมเลยช่วยทำให้ดูโดยใช้ภาษา Wolfram ครับ