3,4,7,8 ทำยังไงให้ได้ ผลลัพธ์เท่ากับ10 ใช้ได้แค่เครื่องหมาย + – × ÷ ()

3,4,7,8 ทำยังไงให้ได้ ผลลัพธ์เท่ากับ10 ใช้ได้แค่เครื่องหมาย + – × ÷ () – Pantip

Leave a Reply

%d bloggers like this: