รับหลายค่าFormPage

เราสามารถประยุกต์ใช้คำสั่ง DelimitedSequence มาใช้ได้ครับ เช่น

โดยที่ชนิดของตัวแปรใน DelimitedSequence ก็สามารถกำหนดได้เช่นเดียวกันกับ FormPage/FormFunction เลย

Leave a Reply

%d bloggers like this: